Bijeenkomsten bewonerswerkgroep Warmteplan Oosterboer

Hoe maken we van Oosterboer een aardgasvrije wijk? Die vraag staat de komende maanden centraal als de wijkbewoners aan de slag gaan met het maken van het Warmteplan. Maandagavond 4 maart is de eerste bijeenkomst. U bent van harte welkom!

Programma

Datum:                4 maart 2024
Tijd:                    18.30 - 19.30 (optioneel) en 19.30 - 21.00 uur.
Locatie:               Noorderboog De Schiphorst, Reggersweg 11 Meppel

Voorafgaand aan de bewonerswerkgroep is er om 18.30 uur vrijblijvend een stamppotbuffet. We starten het inhoudelijke programma een uur later om 19.30 uur. Tijdens deze eerste avond bespreken we samen wat er van de bewonerswerkgroep verwacht wordt en hoe de groep aan de slag gaat. Daarna komen er vier thema’s aan bod: Aanpassingen aan de woning, Betaalbaarheid en financiën, Technieken en Openbare ruimte.

Bijeenkomsten bewonerswerkgroep

De bewonerswerkgroep komt in totaal drie keer bij elkaar. Tijdens deze drie bijeenkomsten worden de vragen, zorgen en suggesties van wijkbewoners besproken en uitgewerkt. Met elke bijeenkomst maken we een verdiepingsslag. De opbrengsten nemen we zoveel mogelijk op in het Warmteplan. Zo ontstaat er een plan dat past bij de inwoners en het karakter van de wijk. De andere avonden staan als volgt gepland (alle drie op de locatie Noorderboog De Schiphorst, Reggersweg 11 Meppel):
 
Bijeenkomst 1:          4 maart 2024, 18.30 - 19.30 (optioneel) en 19.30 - 21.00 uur
Bijeenkomst 2:          21 maart 2024, 19.30 - 21.00 uur
Bijeenkomst 3:          15 april 2024, 19.30 - 21.00 uur

Aanwezigheid

Heeft u interesse om aan de slag te gaan in de bewonerswerkgroep Warmteplan Oosterboer? Meld u aan dan zien we u graag op maandag 4 maart aanstaande!

QRCode voor Aanmeldformulier bewonersgroep Warmtetransitie Oosterboer op 4 maart 2024