Warmteplan Koedijkslanden

Het college van B&W heeft het warmteplan Koedijkslanden vastgesteld. Hierin staat beschreven hoe de gemeente samen met inwoners uit de wijk en andere partners op weg gaat naar een energiezuiniger en uiteindelijk aardgasvrij Koedijkslanden.

Op het concept warmteplan, dat tot 7 december 2023 ter inzage heeft gelegen, is 1 zienswijze binnengekomen. Die input is verwerkt in de eveneens vastgestelde zienswijzenota.

Geen spijt maatregelen

Het warmteplan zet vooral in op individuele stappen, zoals isoleren en de hybride warmtepomp. Zo wordt de stap naar het aardgasvrij maken van de woning zoveel mogelijk verkleind. Ondertussen volgt gemeente Meppel de ontwikkelingen in de wijk en de verschillende technieken (bijvoorbeeld hoge temperatuur warmtepompen, groengas). De gemeente blijft daarnaast meedenken bij bijvoorbeeld collectieve initiatieven van inwoners.

Koop- en huurwoningen

Koedijkslanden is een grote wijk met zowel koop- als huurwoningen. Bewoners van een huurwoning zijn voor het verduurzamen van de woning afhankelijk van de woningeigenaar. Dit kan een particuliere verhuurder zijn of de woningcorporatie. Woonconcept verhuurt veel woningen in de wijk Koedijkslanden en zet in op de verduurzaming van de woningen. Zo worden op dit moment de flats in de Koedijkslanden gerenoveerd.

Voor bewoners van zowel koop- als huurwoningen in de gemeente Meppel is de SlimWonen app beschikbaar om het energieverbruik in de gaten te houden en aan de slag te gaan met slimme tips.

Lees meer over wat u zelf kunt doen>>

Download het warmteplan Koedijkslanden (PDF)