Klik hier voor de vragen en antwoorden dialoogavond 7 juni 2021

Op 7 juni vond de eerste online dialoogavond plaats over de ontwerp transitievisie warmte. Tijdens deze bijeenkomst zijn vragen gesteld. De vragen en antwoorden vindt u hier in thema's onderverdeeld.

Kosten

Wie gaat het allemaal betalen?

Het is nog onbekend hoeveel de warmtetransitie gaat kosten en wie dit gaat betalen. De voorwaarden om van het aardgas af te gaan zijn nog in ontwikkeling. Bij het maken van een wijkuitvoeringsplan verkennen we dit thema zeker verder met u. In de ontwerpvisie is één van de uitgangspunten dat we als gemeente willen dat de transitie betaalbaar is.

Download meer vragen en antwoorden over de Kosten >

(Hybride) warmtepomp

Ik hoor/lees vaak (bijvoorbeeld bij mijn buren) dat een warmtepomp niet toereikend is als het in de winter wat kouder wordt en dat dat een zeer hoge elektriciteitsrekening tot gevolg heeft, ondanks een groot aantal zonnepanelen. Is een warmtepomp dus geen goede optie?

Afgelopen winter zijn er weer de nodige gebruikerservaringen opgedaan met de warmtepomp. Wij horen hier positieve geluiden over. Voor meer informatie kunnen wij u eventueel in contact brengen met ervaringsdeskundigen.

Download meer vragen en antwoorden over de (Hybride) warmtepomp >

Warmtenet

Ik heb persoonlijk vier keer een warmtenet meegemaakt en geen van vier werkten: zomer enorm heet en 's winters koud. Wat vindt de gemeente hiervan?

Als gemeente zetten we in op een keuze waar we geen spijt van gaan krijgen. Door dit samen te doen en ook uw expertise hierin te benutten versterken we dit. Inmiddels hebben wij als gemeente ook ervaring opgedaan rondom deze thematiek. 

Download meer vragen en antwoorden over Warmtenet >

Andere energiebronnen

Waterstof is vier tot tien keer zo duur om te produceren, vooral door het extreme energieverlies bij de productie. Er zijn zonnepanelen die waterstof kunnen maken, die ontwikkeling is nog niet afgerond, maar wel hoopvol. Ik denk dat waterstof in combinatie met kernenergie de oplossing is. Wordt er ook naar die optie gekeken?

Waterstofgas wordt inderdaad als mogelijke bron voor het aardgasvraagstuk gezien. Wel is de verwachting dat dit in eerste instantie vooral naar de industrie gaat en als opslagcapaciteit voor elektriciteit. Het deel wat overblijft kan mogelijk in een aantal specifieke type woningen worden toegepast voor de warmtevoorziening. Kernenergie gaat over een vorm van duurzame energieopwekking en maakt daarmee geen direct onderdeel uit van de warmtetransitie, maar hoort thuis bij de energiestrategie. Deze energiestrategie (RES) gaat nu voornamelijk over zonne- en windenergie, omdat het wel of niet inzetten op kernenergie een landelijk besluit is.

Planning 

Kwaliteit is belangrijker; waarom wordt er dan naar gestreefd om in 2040 CO₂-neutraal zijn en wordt er niet meer tijd genomen en gaan we voor CO₂-neutraal in 2050?

Gemeente Meppel heeft de ambitie om al in 2040 klimaatneutraal te zijn.  Binnen deze ambitie is kwaliteit een belangrijk uitgangspunt. Dit hoeft elkaar niet te bijten. We zullen vinger aan de pols houden om kwaliteit en snelheid gelijk op te laten lopen. 

Download meer vragen en antwoorden over de Planning >

Ontwerp transitievisie warmte 

Welke geen-spijt-maatregelen zijn er allemaal?

Als gemeente hebben wij expertise en ook energiecoaches in ons netwerk die u verder kunnen helpen. Daarnaast adviseren wij u om eens te kijken op www.milieucentraal.nl en om contact op te nemen met het Drentse Energieloket. We denken hierover graag met u mee. 

Download meer vragen en antwoorden over de Ontwerp transitievisie warmte >