Vragen en antwoorden buurtborrels Koedijkslanden

Tijdens de buurtborrels in Koedijkslanden heeft u vragen gesteld. Op deze pagina vindt u de vragen en antwoorden in thema's onderverdeeld.

Aardgas

Waarom zouden wij van het gas af moeten, terwijl er nog lang lopende leveringscontracten met het buitenland zijn?

De leveringscontracten die we nu hebben met het buitenland (Duitsland, België en Frankrijk) zijn we aan het afbouwen. Dit is één van de maatregelen om de gaswinning uit Groningen te stoppen. Wanneer Nederland de gaswinning verlaagd, neemt ook de gaslevering af. Totdat deze contracten volledig afgebouwd zijn en de gaskraan in Groningen dicht gaat. We bouwen ook de lopende contracten met het buitenland steeds verder af.

Download meer vragen en antwoorden over Aardgas > 

Technieken algemeen 

Welke weg leidt onze wijk naar aardgasvrij? Welke opties liggen er nog open?

Er is op dit moment nog geen keuze gemaakt over de voorkeurstechnieken. Waarschijnlijk komt er voor de wijk Koedijkslanden niet één voorkeursalternatief voor de hele wijk, maar komen er verschillende. We doen hiervoor onderzoek in de wijk. Uit het onderzoek komt dat een groot collectief warmtenet er niet gaat komen. Er zijn geen geschikte warmtebronnen in de omgeving aanwezig om de hele wijk voldoende warmte te bieden. Individuele oplossingen liggen het meest voor de hand. We kijken wel of we individuele oplossingen slim met elkaar kunnen verbinden of particulieren kunnen aansluiten op een klein warmtenet op blokniveau. Dit werken we uit in het warmteplan.

Download meer vragen en antwoorden over de Technieken >

Warmtepomp

Is het wijsheid nu al te kiezen voor een all electric-warmtepomp, of nog wachten tot de gemeentelijke plannen concreter zijn? En wat kan gemeente hierin nog betekenen voor inwoners?

Dat verschilt per situatie en inwoner. Het kiezen van een geschikte duurzame warmtetechniek hangt af van verschillende dingen. Een all-electric warmtepomp kan bij elke woning worden geplaatst (afhankelijk van het type warmtepomp). Bij twijfel kunt u altijd de gemeente bellen of het Drents Energieloket. Of laat u adviseren door een (onafhankelijk) deskundige.

Download meer vragen en antwoorden over de Warmtepomp >

Isoleren

Is het verstandig om mijn spouwmuur te isoleren en wat doet het met de vochthuishouding in mijn woning?

Het isoleren nemen we mee in het warmteplan. Bij de meeste huizen is isolatie van de spouwmuur een goede maatregel. Voor woningen uit de jaren 80 geldt dat de spouwmuur vaak al deels is gevuld met isolatie. Het is dan moeilijk om de muur nog extra te isoleren.

Download meer vragen en antwoorden over Isoleren >

Kosten

Wie gaat het allemaal betalen?

Het is nog onbekend hoeveel de warmtetransitie gaat kosten en wie dit gaat betalen. De voorwaarden om van het aardgas af te gaan, zijn nog in ontwikkeling. In het warmteplan staan we zeker stil bij de kosten. In de ontwerpvisie is één van de uitgangspunten dat we als gemeente willen dat de overgang betaalbaar is.

Download meer vragen en antwoorden over de Kosten >