Klik hier voor de vragen en antwoorden bijeenkomst Berggierslanden 16 juni 2021

Op woensdag 16 juni vond een online bijeenkomst plaats voor inwoners van Berggierslanden. In de route naar een aardgasvrij Meppel staat Berggierslanden als één van de startwijken beschreven. Dit betekent dat in 2022 wordt gestart met het maken van een wijkuitvoeringsplan.

Tijdens deze bijeenkomst zijn vragen gesteld door inwoners. De vragen en antwoorden vindt u hier in thema's onderverdeeld.

Kosten 

Op welke wijze worden inwoners tegemoet gekomen in de extra kosten die gemaakt moeten worden?

De voorwaarden om van het aardgas af te gaan, zijn nog in ontwikkeling. Het is nog onbekend hoeveel de warmtetransitie gaat kosten en wie dit gaat betalen. Bij het maken van het wijkuitvoeringsplan verkennen we dit thema zeker verder met u. In de ontwerpvisie is één van de uitgangspunten dat we als gemeente willen dat de transitie betaalbaar is. 

Download meer vragen en antwoorden over Kosten > 

Elektriciteit 

Is het elektriciteitsnet wel sterk genoeg om iedereen op het stroomnetwerk aan te sluiten?

Het elektriciteitsnet in Berggierslanden is op dit moment sterk genoeg en kan ook nu nog een aantal veranderingen aan. Samen met Enexis Netbeheer (de netbeheerder) wordt tijdens het wijkuitvoeringsplan onderzocht wanneer welke verzwaring nodig is om iedereen altijd van stroom te kunnen voorzien.

Download meer vragen en antwoorden over Elektriciteit > 

Andere energiebronnen 

Wat zijn de mogelijkheden tot verkrijgen van aardwarmte (geothermie) in de wijk Berggierslanden?

Op (korte) termijn zien we hier nog geen kansen voor. Diepe geothermie vraagt om een zeer grote investering waar minstens 4.000 woningen met een hoge warmtevraag (vaak oudere woningen) op aangesloten moeten worden mocht dit enigszins betaalbaar lijken. Daarnaast lijkt de bodem in Meppel hier niet geschikt voor. Wanneer het gaat om ondiepere bodemwarmte is dit wel een te onderzoeken mogelijkheid. Hierbij wordt de bodemwarmte gebruikt als bron voor de warmtepomp.

Download meer vragen en antwoorden over Andere energiebronnen >

Aardgas 

Waarom zouden wij van het gas af moeten, terwijl er nog lang lopende leveringscontracten met het buitenland zijn?

De leveringscontracten die we nu hebben met het buitenland (Duitsland, België en Frankrijk) zijn we aan het afbouwen als één van de maatregelen om de gaswinning uit Groningen te stoppen. Wanneer Nederland de gaswinning reduceert zal ook de gaslevering gereduceerd worden, totdat deze contracten volledig afgebouwd zijn en de gaskraan in Groningen dichtgaat (zie de website van de rijksoverheid). Om ook onze afhankelijkheid van andere landen af te bouwen worden de lopende contracten met buitenlanden steeds verder afgebouwd, tot deze in 2050 niet meer nodig zijn.

Download meer vragen en antwoorden over Aardgas >

Warmtepomp/technieken 

Is het wijsheid nu al te kiezen voor een all electric-warmtepomp, of nog wachten tot de gemeentelijke plannen concreter zijn? En wat kan gemeente hierin nog betekenen voor inwoners?

Dat verschilt per situatie. Het kiezen van een geschikte duurzame warmtetechniek hangt af van veel factoren. Voor de all-electric warmtepomp zien we dat die in principe bij elke woning toegepast kan worden (afhankelijk van het type warmtepomp, zie milieucentraal.nl). Bij twijfel kunt u altijd de gemeente raadplegen of laat u adviseren door een (onafhankelijk) deskundige.

Download meer vragen en antwoorden over Warmtepomp/technieken >

CV-ketel 

Mijn cv-ketel is bijna 15 jaar oud. Wat is de beste manier/optie om die te vervangen als deze stuk gaat? Wat zijn goede alternatieven voor een standaard cv-ketel?

Op dit moment lijken warmtepompen een geschikte keuze voor de woningen in Berggiersslanden. Elke woning is echter maatwerk. Wij raden daarom aan om advies op woningniveau in te winnen wanneer uw cv-ketel bijna aan vervanging toe is (of de leeftijd heeft waarop u dit kunt verwachten). Op deze manier weet u welke stappen u kunt nemen als de cv-ketel ermee ophoud. Het Drentse Energieloket kan u hierbij helpen.

Download meer vragen en antwoorden over CV-ketel >

Planning 

Waarom is gekozen voor de wijk Berggierslanden, terwijl in deze wijk alle woningen zo goed geïsoleerd zijn en dus al minder energie verbruiken?

Berggiersslanden is volgens de projectgroep (bestaande uit gemeente, netbeheerders, woningcorporaties en inwoners) de meest logische wijk voor een wijkuitvoeringsplan. In veel wijken is nader onderzoek wenselijk. Ook moeten in veel woningen aanvullende maatregelen getroffen worden. Dit voordat de stap naar aardgasvrij gemaakt kan worden. De technische analyse voor de wijk Berggierslanden laat een relatief heldere uitkomst zien. Een uitkomst waarbij de ingrepen relatief beperkt zijn. Met name omdat de huizen over het algemeen al goed zijn geïsoleerd. Bovendien is de verwachting dat komende jaren veel cv-ketels in deze wijk aan vervanging toe zijn en naar verwachting veel woningen op dat moment de stap naar aardgasvrij kunnen maken. Deze uitkomst van onze technische analyse komt ook overeen met de startanalyse van het Planbureau voor de Leefomgeving. De technische uitkomsten sluiten ook aan bij de, bij ons bekende, individuele en collectieve ontwikkelingen in de wijk. Zo is er in de wijk een bewonersinitiatief op gang gekomen waar we bij aan kunnen sluiten. Dit betekent niet dat we ergens anders niet starten. Ook op isolatie dienen grote stappen gezet te worden de komende jaren. De gemeente kiest er echter voor dit via een apart spoor (gemeentebreed) aan te pakken, bijvoorbeeld door zogeheten geen-spijt-maatregelen te stimuleren die het gasverbruik kunnen verminderen.

Download meer vragen en antwoorden over de Planning >

Ontwerp transitievisie warmte 

Het lijkt erop dat veel individueel gedaan moet worden. Wordt er ook nagedacht over collectieve mogelijkheden?

In de ontwerp transitievisie warmte hebben we alle warmtebronnen in Meppel in kaart gebracht. Deze bronnen zijn verder onderzocht op basis van de beschikbaarheid en de kenmerken van de gemeente. We zien dat op niet veel plekken een collectieve oplossing mogelijk is. Wel kan er in het wijkuitvoeringsplan uiteraard onderzocht  worden of er iets gezamenlijks mogelijk is. Dit kan zowel gaan om bijvoorbeeld een gezamenlijke bodemlus waar warmtepompen op worden aangesloten, als om een gezamenlijke inkoopactie. 

Download meer vragen en antwoorden over de Ontwerp transitievisie warmte >