Klankbordgroep Aardgasvrij Koedijkslanden

Koedijkslanden en de gemeente zijn samen aan de slag met de ontwikkeling van het warmteplan Koedijkslanden. Het warmteplan Koedijkslanden moet passen bij de mensen die in de wijk wonen en werken.

De buurtborrels, bijeenkomsten en alle vragen en gesprekken die met bewoners gevoerd zijn, hebben input opgeleverd voor het warmteplan. In de komende maanden augustus en september werken we aan een eerste conceptversie van het warmteplan Koedijkslanden. Een klankbordgroep van wijkbewoners kijkt en leest hierin mee.

Meekijken en lezen

De bijeenkomst met de klankbordgroep staat gepland op dinsdag 26 september van 19.30 tot 21.00 uur. Tijdens de eerste bijeenkomst gaan we de inhoud van het concept-warmteplan bespreken. Sluit de inhoud aan bij de onderwerpen en de vragen die de afgelopen maanden naar voren kwamen? Missen er onderwerpen of antwoorden? Waar kan duidelijker, minder ingewikkeld of misschien juist uitgebreider? Met de inbreng van de klankbordgroep wordt de eerste conceptversie een volwaardig concept-warmteplan. De volgende stap is om tot een definitief warmteplan te komen. Drie tot vijf leden uit de klankbordgroep lezen het volledige warmteplan en geven feedback. Het schrijfteam van de gemeente gaat hier vervolgens weer mee aan de slag en houdt bij hoe de feedbackpunten worden verwerkt.

Aanmelden klankbordgroep

De afgelopen maanden konden wijkbewoners zich aanmelden om mee te denken met het warmteplan Koedijkslanden. Iedereen die zich hiervoor heeft aangemeld ontvingen persoonlijk meer informatie, ook over de eerste bijeenkomst in september. Heeft u ook interesse om mee te denken, maar u heeft zich niet aangemeld? Dat kan alsnog via deze link.