Klimaatakkoord: hoe zit het ook alweer?

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de gemeente de regierol heeft bij de transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving. De gemeente stelt in een omgevingsplan een warmtealternatief vast voor een wijk en neemt een besluit over het moment waarop de levering van aardgas wordt gestopt. Maar hoe ziet dit er in de praktijk uit?

De wijkaanpak 

Het is belangrijk dat gemeentes goed onderzoek doen naar warmtealternatieven voor haar bewoners. Een groot deel van de maatregelen wordt bij de bewoners thuis, achter de voordeur genomen. De gemeente dringt niemand iets op en beslist niet over de portemonnee van de woningeigenaar. Woningeigenaren zijn de baas in hun eigen woning. Zij zullen in veel gevallen (forse) investeringen moeten doen. Voor hen is de noodzaak zich voor te bereiden op de afkoppeling van aardgas nog niet altijd direct voelbaar. Het beleid opstellen en plannen maken met de Transitievisie Warmte, dat is gelukt. Nu volgt de wijkaanpak.

Warmteplan

In het warmteplan volgt een verduidelijking van de Transitievisie Warmte. Landelijk wordt hier de term ‘uitvoeringsplan’ (UP) voor gebruikt. Wanneer gemeente Meppel een plan voor een hele wijk opstelt, wordt de term ‘warmteplan’ gebruikt. Gemeente Meppel kiest er bewust voor om een wijkplan ván de wijk voor de wijk te maken. Dus in samenwerking met de wijkbewoners en andere betrokkenen. In het warmteplan per wijk komt te staan op welk (collectief) duurzaam alternatief de betreffende wijk overgaat en per wanneer. Ook staat er welke maatregelen nodig zijn om tot de gewenste situatie te komen.

Waarom Koedijkslanden?

In de Transitievisie Warmte staat hoe en waarom de wijk Koedijkslanden start met het aardgasvrij maken van de wijk. Op hoofdlijnen zijn er drie redenen voor de focus op Koedijkslanden in 2023:

  • De corporatie is in Koedijkslanden aan de slag;
  • Aandacht voor grote isolatie-opgave: er staan nog veel slecht geïsoleerde woningen in de wijk en daardoor zijn er veel woningen met hoge energierekeningen. De isolatie-opgave in de wijk is dus groot;
  • Contracteerbaarheid: de Transitievisie Warmte spreekt over contracteerbaarheid. Mocht een warmtenet een kansrijke techniek zijn, dan is het wenselijk om een grote partij, zoals een woningbouwcorporatie, te contracteren.