Niet fietsen op de Guldenmiddenweg

De Guldenmiddenweg is ingericht voor gemotoriseerd verkeer. Nu de weg open is, gaan we daarom het fietsen erop verbieden. De rijbaan is te smal om ook fietsverkeer toe te staan. Dit geldt ook voor bromfietsers. In de plannen voor de wijk is rekening gehouden met een vrij liggend
fietspad langs de weg.

Wanneer komt het fietspad?

De aanleg van de fietspaden zal gelijk oplopen met de aanleg van de aangrenzende woonbuurten.

Waar kunt u wel langs?

Tot het moment dat het fietspad klaar is kunnen fietsers en bromfietsers via de parallelweg Bremenbergweg rijden.