Gehandicaptenparkeerkaart

Wanneer u een loopbeperking heeft komt u misschien in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart. Deze kunt u aanvragen bij de gemeente.

Voorwaarden

Er zijn drie soorten gehandicaptenparkeerkaarten:

 1. Bestuurder:
  U bestuurt zelf een motorvoertuig of brommobiel. U kunt niet verder lopen dan 100 meter, met of zonder hulpmiddel.
 2. Passagier:
  U zit permanent in een rolstoel. Of u kunt vanwege uw beperking niet alleen achtergelaten worden op de plaats van bestemming.
 3. Bestuurder en passagier:
  U bent permanent rolstoelgebonden en bestuurt zelf een motorvoertuig of brommobiel.

Uitzondering

Voldoet u niet aan de criteria en wilt u toch voor een gehandicaptenparkeerkaart in aanmerking komen? U kunt een beroep doen op artikel 1, lid 1 onder d van de regeling gehandicaptenparkeerkaart na te lezen op www.overheid.nl . Dit is van toepassing als u door een aandoening of gebrek aantoonbare ernstige beperkingen heeft, anders dan een loopbeperking, die het hebben van een gehandicaptenparkeerkaart rechtvaardigt.  Dit moet beoordeeld worden door een keuringsarts.

Kosten

 • Het in behandeling nemen van de aanvraag gehandicaptenparkeerkaart € 90,35.
 • Vervanging van de gehandicaptenparkeerkaart bij vermissing of diefstal € 42,35.
  • Vul het formulier Aangifte vermissing (PDF) in, lever dit in bij de balie van het Stadhuis en neem een recente pasfoto mee.

Aanvraag

Als u denkt te voldoen aan de voorwaarden kunt u de parkeerkaart op 2 manieren aanvragen:

1. Online met uw DigiD. Wanneer u online een aanvraag doet maken we na toekenning een afspraak voor het ophalen. Bij de afspraak neemt u een recente pasfoto mee.

2. Schriftelijk met een aanvraagformulier. Vraag dit formulier op via  telefoonnummer 14 0522. Of u haalt het formulier zelf op in het stadhuis. Bij het inleveren voegt u een recente pasfoto bij. Wanneer u een gehandicaptenparkeerkaart bestuurder aanvraagt voegt u ook een kopie van uw rijbewijs (voor- en achterkant) bij.

Binnen 8 weken krijgt u bericht of uw aanvraag wel of niet wordt toegekend.

6 weken voor het verlopen van uw gehandicaptenparkeerkaart ontvangt u bericht van ons over de verlenging van uw kaart.

Inleveren gehandicaptenparkeerkaart

 • Als uw rijbewijs om medische redenen niet verlengd wordt, moet u uw gehandicaptenparkeerkaart type bestuurder inleveren.
 • Bij overlijden moet de gehandicaptenparkeerkaart van de bestuurder en/of passagier ingeleverd worden

U kunt de kaart opsturen naar de gemeente of afgeven bij de receptie.

Tips

Woont u in een parkeervergunningengebied en u heeft een GPK, dan komt u in aanmerking voor een vergunning tegen een 0-tarief. U kunt in dit geval contact opnemen met ons, dan zetten wij uw parkeervergunning om naar een gratis vergunning.

Woont u in ontheffingengebied en u heeft een GPK en bent u in het bezit van een parkeerontheffing, dan heeft u geen parkeerontheffing meer nodig, de GPK is een ontheffing van het betaald parkeren. U kunt dan de ontheffing via parkeren.meppel.nl opzeggen.

Waar mag u parkeren in Meppel:

•    Op gehandicaptenparkeerplaatsen.
•    Op betaalde parkeerplaatsen mag u gratis parkeren.Let op: In een parkeergarage of achter een slagboom betaalt u het normale tarief.
•    Tijdens grote evenementen zijn de parkeerplaatsen op het Slotplantsoen/Touwstraat alléén toegankelijk voor auto’s voorzien van een gehandicaptenparkeerkaart.

Let op: De regels omtrent parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart verschillen per gemeente