Klimaatakkoord

28 juni 2019 heeft het kabinet het klimaatakkoord gepubliceerd. Het is de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs uit 2015.

Ontwerp klimaatakkoord

Het ontwerp van het klimaatakkoord bevat maatregelen voor een CO2-reductie van tenminste 49% in 2030 ten opzichte van 1990.

Regionale energiestrategie

In regionale energie strategieën worden veel nationale afspraken uit het klimaatakkoord door 30 regio’s in de praktijk gebracht. In de regionale energiestrategie werken de provincie, de waterschappen en de gemeenten met maatschappelijke partners, netbeheerders voor gas, elektriciteit en warmte, het bedrijfsleven en waar mogelijk inwoners regionaal gedragen keuzes uit.

Meedoen

Het Klimaatakkoord kan alleen een succes worden als iedereen meedoet. Ga naar iedereendoetwat.nl om te zien wat u kunt doen. Meer informatie leest u op de website klimaatakkoord.nl