Drukkerijmuseum

Het drukkerijmuseum geeft de geschiedenis van Meppel als drukkersstad weer.

Meppel is van oudsher een handelsstad en overslagplaats, waar zich vooral veel schippers vestigden die in de turfvaart hun bestaan vonden. Door z’n gunstige ligging aan veel vaarwateren ontstond er een levendige handel, die op zijn beurt weer zorgde voor de vestiging van andere beroepen en bedrijven.

Meppel drukkersstad

Zo kwamen er ook drukkers naar Meppel om er hun beroep uit te oefenen. In 1695 vestigde zich hier Jan Lensink uit Amsterdam, de eerste drukker in Drenthe. Vier generaties traden op als ‘landschapsdrukker’. Hun producten zijn nog overal in Drenthe te vinden. In navolging van de familie Lensink, hebben vele anderen zich in Drenthe bezig gehouden met het grafische vak. Momenteel zijn er circa 60 grafische bedrijven actief, waarvan 18 in Meppel.

Het museum

De Stichting Grafisch Museum Drenthe is in 1985 opgericht. Op 22 mei 1986 het Grafisch Museum Drenthe officieel geopend. Reeds in december 1985 aanvaarde Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard de uitnodiging beschermheer te worden. In 1995 is de naam veranderd in Drukkerijmuseum Meppel. Het Drukkerijmuseum Meppel, inmiddels uitgegroeid tot een begrip in heel Nederland, is gevestigd in een monumentaal pakhuis in het fraaie centrum van de stad. Het museum heeft een brede opzet. Het begint bij de eerste vormen van communicatie: tekens van de oermensen en het laat de ontwikkeling van het schrift zien tot het machinezetten in de jaren ’50. Alles wat door de eeuwen van belang is geweest voor de nobele drukkunst is te vinden in het museum. Het museum wordt vakkundig geleid en vrijwilligers (veelal oud-grafici) demonstreren dagelijks het hand- en machinezetten, drukken, papierscheppen en boekbinden. Regelmatig wordt ook de steendruktechniek gedemonstreerd.

Juist deze demonstraties maken van het museum een levend museum.Voorkant grafisch museum met boogramen en groene luiken

Adresgegevens:

Kleine Oever 11
7941 BK Meppel
Telefoon 0522 - 242565
e-mail:  info@drukkerijmuseum-meppel.nl
website: www.drukkerijmuseum-meppel.nl