Herinrichting gebied Kromme Elleboog en Groenmarkt (afgerond)

De openbare rumte in het gebied Kromme Ellboog / Groenmarkt en Prinsenplein wordt heringericht.

Werkzaamheden

Maandag 9 mei 2022 wordt de belijning in parkeergarage Kromme Elleboog afgemaakt. Hierdoor is een deel niet bereikbaar. Vergunninghouders zijn geïnformeerd.

Informatie en contact

Voor vragen over de dagelijkse uitvoering kunt u contact opnemen met de aannemer Otten infra, contactpersoon de heer T. Mulder 06-28758653. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de heer M. Grit via mail postbus@meppel.nl of telefoon 14 0522.

Documenten

Aantrekkelijke binnenstad

Groenmarkt - Prinsenplein is het economisch hart van de Meppeler binnenstad. Midden in het winkelgebied, met een aantrekkelijke concentratie aan horeca en belangrijke sociaal-culturele functies. Met veel monumenten en een rijke traditie aan grote en kleine evenementen. Een druk ontmoetingsgebied dat recent door grote investeringen een nieuw impuls heeft gekregen. Het parkeerterrein aan de Kromme Elleboog krijgt nieuwe bomen met meer groeiruimte. Het Prinsenplein wordt autoluw en er komen extra fietsnietjes