Vertrouwenspersoon jeugdzorg

Als u als inwoner van onze gemeente te maken krijgt met jeugdhulp dan mag u er op rekenen dat u de juiste hulp krijgt en met respect behandeld wordt. Dit geldt voor u als (pleeg) ouder, verzorger en jongere/ (pleeg)kind. Als iets niet naar tevredenheid loopt, zijn er verschillende mogelijkheden om uw situatie kenbaar te maken. De vertrouwenspersoon jeugdzorg kan u daarbij helpen.

De vertrouwenspersoon staat naast u.  U kunt bij de vertrouwenspersoon terecht met uw vragen, ongenoegens of als u overweegt een klacht in te dienen. Hij/zij luistert naar uw verhaal, informeert u over uw rechten en zoekt met u naar manieren om het probleem op te lossen. Het uitgangspunt is dat de betrokkenen er samen uitkomen. Mocht dat volgens u niet voldoende zijn, dan kunt  u uw  onvrede kenbaar maken via de formele klachtenprocedure. Ook in dat geval kan de vertrouwenspersoon ondersteuning bieden.

Het vertrouwenswerk binnen onze gemeente wordt uitgevoerd door het AKJ en Zorgbelang Drenthe. Vertrouwenspersonen zijn bereikbaar via het landelijk nummer 088-555 1000 of via info@akj.nl. Jeugdigen die in de instellingen wonen en/of behandeld worden, krijgen frequent een vertrouwenspersoon van Zorgbelang Drenthe op bezoek. (www.zorgbelang-drenthe.nl)