Stempas, volmacht en kiezerspas

Om te kunnen stemmen ontvangt u uiterlijk 23 mei 2024 een stempas. De stempas wordt naar het adres gestuurd waar u op 23 april 2024 staat ingeschreven. De stempas toont aan dat u mag stemmen. Zonder stempas kunt u geen stem uitbrengen. Als u op 6 juni 2024 niet zelf kunt stemmen kunt u iemand anders uit Meppel vragen dat voor u te doen. Dat noemen we een volmacht. U kunt ook uw stem in een andere gemeente in Nederland uitbrengen. Daarvoor is een kiezerspas nodig.

Volmacht

Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te gaan stemmen – bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie – kunt u een andere kiezer machtigen dit voor u te doen. Dit heet stemmen bij volmacht.  De persoon die wordt gemachtigd, kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen. Een kiezer mag maximaal 2 volmachtstemmen uitbrengen.

Volmacht regelen kan op 3 manieren:

1. Volmacht op de stempas (onderhands):
Op de achterkant van de stempas vult u bij volmachtsbewijs de gegevens in van de persoon die voor u gaat stemmen. De persoon die u machtigt moet zelf ook een kiezer uit gemeente Meppel zijn. Geef ook een kopie van uw identiteitsbewijs aan de persoon die u heeft gemachtigd. Deze mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn.

2. Schriftelijke volmacht

U kunt een verzoek doen voor een schriftelijke volmacht met het formulier verzoek stemmen bij volmacht (modelL8) (PDF). Dit formulier met een kopie geldig identiteitsbewijs moet uiterlijk op 3 juni 2024 binnen zijn bij Publiekszaken, Postbus 501 7940 AM Meppel, of zijn ingeleverd bij de receptie van het stadhuis, Grote Oever 26 Meppel. Ook kunt u het formulier mailen naar postbus@meppel.nl.

U kunt dit met DigiD digitaal regelen op edienstenburgerzaken.meppel.nl. De aanvraag moet uiterlijk 3 juni 2024 binnen zijn. Het formulier Verklaring gemachtigde (Model G-2) (PDF) moet worden toegevoegd.

3. Persoonlijk:
U kunt een schriftelijke volmacht persoonlijk aanvragen bij de publieksbalie in het stadhuis, uiterlijk 3 juni 2024. U kunt hiervoor terecht tijdens de openingstijden van het stadhuis, van 8.30 uur tot 13.30 uur.  Ook bestaat de mogelijkheid om hiervoor een afspraak te maken via 14 0522 of online via meppel.mijnafsprakenmaken.nl (keuze: verkiezingen). Neem uw eventuele stempas en een geldig identiteitsbewijs mee. Het formulier Verklaring gemachtigde (Model G-2) (PDF) moet worden meegenomen.

Een schriftelijke volmacht  kan zonder het tonen van een identiteitsbewijs van de volmachtgever worden aangevraagd en uitgebracht. Dit is een oplossing voor mensen die niet beschikken over een maximaal vijf jaar verlopen identiteitsbewijs. De persoon die wordt gemachtigd, de gemachtigde, mag maximaal 2 volmachten aannemen. Hij kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen. De gemachtigde overhandigt het volmachtbewijs aan het stembureau. Ook controleert het stembureau zijn identiteit en stempas voordat hij mag stemmen. Het is niet mogelijk een schriftelijke volmacht in te trekken.

Kiezerspas

Als u in een andere gemeente dan uw woongemeente een stem wilt uitbrengen, moet u de stempas laten omzetten naar een kiezerspas. Dit kan op 3 manieren:

1. Digitaal
U kunt dit met DigiD digitaal regelen op edienstenburgerzaken.meppel.nl. Het verzoek moet uiterlijk op maandag 3 juni 2024 bij ons binnen zijn.

2. Schriftelijk
U kunt schriftelijk (modelK6) een verzoek doen voor een Kiezerspas. Uw schriftelijke verzoek (PDF) met kopie geldig identiteitsbewijs moet uiterlijk op maandag 3 juni 2024 binnen zijn bij Publiekszaken, Postbus 501 7940 AM Meppel, of zijn ingeleverd bij de receptie van het stadhuis, Grote Oever 26 Meppel.

3. Persoonlijk
U kunt een kiezerspas persoonlijk aanvragen bij de publieksbalie in het stadhuis, uiterlijk woensdag 5 juni 2024 voor 12.00 uur. U kunt terecht tijdens de openingstijden van het Stadhuis. Ook bestaat de mogelijkheid om hiervoor een afspraak te maken via 14 0522 of online via meppel.mijnafspraakmaken.nl (keuze: verkiezingen). Neem een geldig identiteitsbewijs mee.

Wanneer u een kiezerspas heeft kunt u niet meer stemmen met de oude stempas. Met een kiezerspas kunt u ook de stem in de eigen gemeente uitbrengen.

Vervangende stempas

Raakt u de stempas kwijt of heeft u deze niet ontvangen, vraag dan een vervangende stempas aan. Het aanvragen van een vervangende stempas kan op drie manieren:

1. Digitaal

U kunt dit met DigiD digitaal regelen. Het verzoek moet uiterlijk op maandag 3 juni 2024 bij ons binnen zijn.

2. Schriftelijk

U kunt schriftelijk (modelJ8)  een verzoek doen voor een vervangende stempas. Het schriftelijke verzoek met kopie geldig identiteitsbewijs moet uiterlijk op maandag 3 juni 2024 binnen zijn bij Publiekszaken, Postbus 501 7940 AM Meppel, of zijn ingeleverd bij de receptie van het Stadhuis, Grote Oever 26 Meppel.

3. Persoonlijk

U kunt een vervangende stempas persoonlijk aanvragen bij de Publieksbalie in het Stadhuis, uiterlijk woensdag 5 juni 2024 12.00 uur. Je kan terecht tijdens de openingstijden van het Stadhuis.  Ook bestaat de mogelijkheid om hiervoor een afspraak te maken via 14 0522 of online via www.afspraken.meppel.nl (keuze: verkiezingen). Neem een geldig identiteitsbewijs mee.

Vind u alsnog de “oude” stempas terug, dan kunt u daarmee niet stemmen. Dat kan alleen met de nieuwe stempas. Wanneer u gaat stemmen moet u naast de stempas een geldig identiteitsbewijs meenemen.