Gemeentelijk stembureau (centraal tellen)

Het gemeentelijk stembureau heeft zitting op vrijdag 7 juni 2024 vanaf 09.00 uur in het stadhuis van Meppel.

Het adres is Grote Oever 26 te Meppel. Gedurende de zitting zullen de stemmen die zijn uitgebracht op donderdag 6 juni 2024 geteld worden. Het tellen van de stemmen is openbaar.

De verkiezingen voor het Europees Parlement zijn in heel Europa van 6 tot en met 9 juni 2024. Om beïnvloeding van het stemmen te voorkomen wordt de uitslag geheim gehouden totdat de verkiezing voorbij is. Tijdens een openbare zitting op maandag 10 juni om 10:00 uur, heeft het gemeentelijke stembureau zitting en maakt het de uitslag van de gemeente Meppel openbaar.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door de medewerkers van Team Verkiezingen, te bereiken via telefoonnummer 14 0522 of per mail postbus@meppel.nl