Echtscheiding melden

U kunt uw huwelijk laten ontbinden door de rechter een echtscheiding te laten uitspreken. Elke partner of beide partners samen kunnen om een echtscheiding vragen.

Voorwaarden

  • De melding van echtscheiding van het huwelijk moet binnen zes maanden plaatsvinden.
  • Uw advocaat kan de echtscheiding bij de gemeente melden.
  • U kunt ook zelf de echtscheiding melden.

Kosten

Geen

Aanvraag

Als u zelf de melding doet,  regelt u dit bij het loket burgerzaken van het Stadhuis. Dit kan alleen op afspraak: maak online een afspraak

Meenemen

  • Een schriftelijk verzoek voor inschrijving van uw echtscheiding
  • Een echtscheidingsbeschikking
  • Een verklaring van de griffier van de rechtbank dat er geen beroep is aangetekend (dit is niet nodig als beide ex-partners een schriftelijk verzoek indienen)

Tips