Beëindiging geregistreerd partnerschap

U kunt uw partnerschapsregistratie beëindigen door de rechter een beëindiging te laten uitspreken of door een overeenkomst te sluiten. Beëindiging door overeenkomst kan alleen als beide partners het eens zijn over de beëindiging en zij geen gezamenlijke minderjarige kinderen hebben.

Voorwaarden

Kosten

  • Geen

Meenemen

Bij beëindiging door de rechter

Uw advocaat kan de ontbinding bij de gemeente melden. Zorgt u er zelf voor, neem dan de volgende documenten mee:

  • Een schriftelijk verzoek voor inschrijving van de ontbinding van uw partnerschapsregistratie
  • Een kopie van de beschikking die de ontbinding van uw partnerschapsregistratie regelt
  • Een verklaring van de griffier van de rechtbank dat er geen beroep is aangetekend (dit is niet nodig als beide ex-partners een schriftelijk verzoek indienen)

Bij beëindiging door overeenkomst

  • Een schriftelijk verzoek voor inschrijving van de ontbinding van uw partnerschapsregistratie
  • De verklaring van beëindiging van het geregistreerd partnerschap

Meer informatie