Beëindiging geregistreerd partnerschap

U kunt uw partnerschapsregistratie beëindigen door de rechter een beëindiging te laten uitspreken of door een overeenkomst te sluiten. Beëindiging door overeenkomst kan alleen als beide partners het eens zijn over de beëindiging en zij geen gezamenlijke minderjarige kinderen hebben.

Voorwaarden

Kosten

  • Geen

Aanvraag

  • Uw advocaat kan de ontbinding bij de gemeente melden. Als u zelf de melding doet,  regelt u dit bij het loket burgerzaken van het Stadhuis.Dit kan alleen op afspraak: maak online een afspraak

Meenemen

Bij beëindiging door rechter

  • Een schriftelijk verzoek voor inschrijving van de ontbinding van uw partnerschapsregistratie
  • Een kopie van de beschikking die de ontbinding van uw partnerschapsregistratie regelt
  • Een verklaring van de griffier van de rechtbank dat er geen beroep is aangetekend (dit is niet nodig als beide ex-partners een schriftelijk verzoek indienen)

Bij beëindiging door overeenkomst

  • Een schriftelijk verzoek voor inschrijving van de ontbinding van uw partnerschapsregistratie
  • De verklaring van beëindiging van het geregistreerd partnerschap

Tips