Wat is ondermijning?

Wat is nu eigenlijk “ondermijning”? Ondermijning is een vorm van criminaliteit die vaak niet direct zichtbaar is, maar wel een ontwrichtende werking heeft.

Bij ondermijnende criminaliteit kun u denken aan:

Illegale hennepteelt, drugshandel, geld witwassen, mensenhandel zoals gedwongen prostitutie en arbeidsuitbuiting, criminele motorbendes, bedreiging en intimidatie, zorgfraude en vastgoedfraude.

Bekijk voor meer informatie deze animatievideo>>

Ondermijning in de Gemeente Meppel?

Binnen onze Gemeente Meppel hebben wij sinds 2022 een team ondermijning. Dit team houd zich samen met interne en externe partijen bezig met de ondermijnende criminaliteit. Samen signaleren, bestrijden en voorkomen wij met u de ondermijnende criminaliteit! Samen? Juist samen, alleen samen kunnen wij signaleren  als inwoners, ondernemers en professionals. En vergeet ook niet om uw signaal te melden! Naast bestrijding is bewustwording belangrijk onderdeel van het voorkomen en signaleren. Als u bewust bent van de te herkennen signalen kunt u het pas herkennen en melden.

Meer weten over hoe je de signalen kunt herkennen? Kijk op www.nietondermijnneus.nl

Ondermijning, wat is het gevolg?

De gevolgen van ondermijning zijn groot voor de veiligheid en leefbaarheid in de buurt. Bij het telen van hennep is er risico op brand. Bij het maken van drgs kan er explosiegevaar zijn of kunnen levensbedreigende gassen vrijkomen. De dumping van drugsafval vervuilt de bodem en ons drinkwater. De herstelkosten betalen we met elkaar. Bij zorgfraude worden de meest kwetsbare personen uit onze samenleving de dupe. Geld en zorg komen dan immers niet bij hen terecht. Kortom: we hebben er allemaal last van.

Voorbeelden van ondermijning:

  • drugsproductie (synthetische drugs of hennepteelt). Lees meer op www.nietondermijnneus.nl
  • mensenhandel en – smokkel. Lees meer op www.hetckm.nl
  • misbruik en fraude binnen de vastgoedsector. Lees meer op www.hetccv.nl
  • fraude binnen de zorgsector. Lees meer op www.ikz.nl
  • witwassen en andere vormen van financieel-economische criminaliteit. Lees meer op www.hetccv.nl

schuur met drugs