De uitslagen per stembureau

model Na 31-1, bijlage 2