De processen-verbaal van de stembureaus

(model N10-2)