Overlijden, aangifte

Binnen 6 werkdagen na de dag van overlijden meldt u dit bij de gemeente waar de persoon is overleden. De gemeente maakt een akte op van het overlijden en neemt deze op in de registers van de burgerlijke stand. De overlijdensakte is het bewijs van het overlijden van een persoon.

Voorwaarden

 • U kunt aangifte doen wanneer u weet dat iemand is overleden. In de praktijk verzorgt de begrafenisondernemer vaak de aangifte.
 • Wanneer iemand in het buitenland overlijdt, melden de nabestaanden dit zo snel mogelijk bij de gemeente waar de overledene het laatst woonde.
 • Bij het digitaal doorgeven van de aangifte overlijden, heeft u eHerkenning 2+ nodig om in te kunnen loggen.
 • Let wel: aangifte van overlijden per e-mail is niet mogelijk.

Kosten

 • Uittreksel overlijdensakte € 16,60

Aanvraag

 • UItvaartverzorgers kunnen het overlijden digitaal melden. U heeft eHerkenning 2+ nodig om in te kunnen loggen.
 • U ontvangt binnen twee werkdagen het verlof, het afschrift en eventueel andere documenten op uw kantoor.
 • Doorgeven bij het loket burgerzaken is ook mogelijk op afspraak. Maak een afspraak online of bel met 14 0522.

Meenemen

 • Een verklaring van de arts of lijkschouwer
 • Eventueel het trouwboekje
 • Een geldig identiteitsbewijs (zoals paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) van degene die aangifte doet
 • De envelop met de doodsoorzaakverklaring voor het Centraal Bureau voor de Statistiek
 • Bij overlijden in het buitenland: de gelegaliseerde overlijdensakte, opgesteld in het Engels, Frans of Duits

 

Tips