Overlijden, aangifte

Binnen 6 werkdagen na de dag van overlijden meldt u dit bij de gemeente waar de persoon is overleden. De gemeente maakt een akte op van het overlijden en neemt deze op in de registers van de burgerlijke stand. De overlijdensakte is het bewijs van het overlijden van een persoon.

Voorwaarden

  • U kunt aangifte doen wanneer u weet dat iemand is overleden. In de praktijk verzorgt de begrafenisondernemer vaak de aangifte.
  • Wanneer iemand in het buitenland overlijdt, melden de nabestaanden dit zo snel mogelijk bij de gemeente waar de overledene het laatst woonde.

Kosten

  • Geen

Meenemen

  • Een verklaring van de arts of lijkschouwer
  • Eventueel het trouwboekje
  • Een geldig identiteitsbewijs (zoals paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) van degene die aangifte doet
  • De envelop met de doodsoorzaakverklaring voor het Centraal Bureau voor de Statistiek
  • Bij overlijden in het buitenland: de gelegaliseerde overlijdensakte, opgesteld in het Engels, Frans of Duits

knop afspraak maken

Meer informatie

Uitgelicht