Geboorte, aangifte

Binnen 3 dagen na de geboorte van uw kind meldt u dit bij de gemeente waar het kind geboren is. De gemeente maakt een akte op van de geboorte en neemt deze op in de registers van de burgerlijke stand. De geboorteakte is het bewijs van de geboorte van een persoon.

Voorwaarden

 • Wanneer de termijn van 3 dagen eindigt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag, kunt u de eerstvolgende werkdag aangifte doen van de geboorte
 • U kunt de geboorte van een kind bij de gemeente melden wanneer:
  • U de vader of moeder van het kind bent
  • U bij de geboorte aanwezig bent geweest
  • De geboorte in uw woonplaats heeft plaatsgevonden
  • U het hoofd of een gemachtigde bent van de inrichting waar de geboorte heeft plaatsgevonden
 • Maak online een afspraak
 • Wanneer er geen tot aangifte bevoegde of verplichte personen zijn, verzorgt de burgemeester of een door hem aangewezen ambtenaar van de geboortegemeente de aangifte
 • Wanneer u niet getrouwd of geregistreerd partner bent en het kind erkent, stuurt u het formulier Verzoek uitoefenen gezag (Pdf, 186 kB) met afschrift van de geboorte naar de Rechtbank

Kosten

 • Geen

Meenemen

Meer informatie

Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 140522