Geboorte, aangifte

Binnen 3 dagen na de geboorte van uw kind meldt u dit bij de gemeente waar het kind geboren is. De gemeente maakt een akte op van de geboorte en neemt deze op in de registers van de burgerlijke stand. De geboorteakte is het bewijs van de geboorte van een persoon.

Kosten

Geen

Aanvraag

Aangifte kan online of aan de balie van het Stadhuis:

Online aangifte

U kunt de geboorteaangifte van uw kind online doorgeven, met DigiD. Zo kunt u samen met uw (eventuele) partner de aangifte doen vanuit huis, ziekenhuis of iedere andere locatie.

Zorg dat u de officiële verklaring van de verloskundige bij de hand heeft (dit is NIET het geboorte-kaartje). Als het van toepassing is ook het uittreksel van de erkenningsakte.

Uw persoonslijst met burgerservicenummer wordt naar u toegestuurd.

Aan de balie

Als u ervoor kiest om aangifte van de geboorte te doen op het Stadhuis kan dit alleen op afspraak.  Maak een afspraak online en neem de volgende documenten mee::

  • een geldig identiteitsbewijs (zoals paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) van beide ouders. Wanneer u geen Nederlander bent, neemt u documenten mee waarmee de gemeente uw identiteit, nationaliteit en verblijfsstatus kan vaststellen
  • een doktersverklaring, als hiernaar gevraagd wordt
  • eventueel een erkenningsakte kind of uw trouwboekje
  • eventueel een akte van naamskeuze