Geboorte, aangifte

Binnen 3 dagen na de geboorte van uw kind meldt u dit bij de gemeente waar het kind geboren is. De gemeente maakt een akte op van de geboorte en neemt deze op in de registers van de burgerlijke stand. De geboorteakte is het bewijs van de geboorte van een persoon.

Aangifte geboorte doen

U kunt de geboorte van een kind bij de gemeente melden wanneer:

  • U de vader of moeder van het kind bent
  • U bij de geboorte aanwezig bent geweest
  • De geboorte in uw woonplaats heeft plaatsgevonden
  • U het hoofd of een gemachtigde bent van de inrichting waar de geboorte heeft plaatsgevonden

Wanneer u niet getrouwd of geregistreerd partner bent en het kind erkent, stuurt u het formulier Verzoek uitoefenen gezag (PDF) met afschrift van de geboorte naar de Rechtbank

Aangifte kan online of aan de balie.

Online aangifte

U kunt de geboorteaangifte van uw kind online doorgeven, met DigiD. Zo kunt u samen met uw (eventuele) partner de aangifte doen vanuit huis, ziekenhuis of iedere andere locatie.

Als u online aangifte doet, moet u binnen drie dagen na de geboorte uw handtekening onder de geboorteaangifte zetten. Dat kan tijdens openingstijden of op afspraak in het Stadhuis.Maak een afspraak online

Aan de balie

Als u ervoor kiest om aangifte van de geboorte te doen op het Stadhuis, heeft u de volgende documenten nodig:

  • een geldig identiteitsbewijs (zoals paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) van beide ouders. Wanneer u geen Nederlander bent, neemt u documenten mee waarmee de gemeente uw identiteit, nationaliteit en verblijfsstatus kan vaststellen
  • een doktersverklaring, als hiernaar gevraagd wordt
  • eventueel een erkenningsakte kind of uw trouwboekje
  • eventueel een akte van naamskeuze

Kosten

  • Geen

Meer informatie

Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 140522