Geboorte, aangifte

Binnen 3 dagen na de geboorte van uw kind meldt u dit bij de gemeente waar het kind geboren is. De gemeente maakt een akte op van de geboorte en neemt deze op in de registers van de burgerlijke stand. De geboorteakte is het bewijs van de geboorte van een persoon.

Voorwaarden

U kunt de geboorte van een kind bij de gemeente melden wanneer:

  • U vader, meemoeder of moeder bent
  • U bij de geboorte aanwezig bent geweest
  • De geboorte in uw woonplaats heeft plaatsgevonden
  • U het hoofd of een gemachtigde bent van de inrichting waar de geboorte heeft plaatsgevonden

Wanneer u niet getrouwd of geregistreerd partner bent en het kind erkent, regelt u het gezag met DigiD bij de rechtbank.

Kosten

Geen

Aanvraag

Aangifte kan online of aan de balie van het Stadhuis:

Online aangifte

U kunt de geboorteaangifte van uw kind online doorgeven, met DigiD. Zo kunt u samen met uw (eventuele) partner de aangifte doen vanuit huis, ziekenhuis of iedere andere locatie.

Uw persoonslijst met burgerservicenummer wordt naar u toegestuurd.

Aan de balie

Als u ervoor kiest om aangifte van de geboorte te doen op het Stadhuis, heeft u de volgende documenten nodig:

  • een geldig identiteitsbewijs (zoals paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) van beide ouders. Wanneer u geen Nederlander bent, neemt u documenten mee waarmee de gemeente uw identiteit, nationaliteit en verblijfsstatus kan vaststellen
  • een doktersverklaring, als hiernaar gevraagd wordt
  • eventueel een erkenningsakte kind of uw trouwboekje
  • eventueel een akte van naamskeuze