Adoptie

Als u een kind wilt adopteren, kunt u contact opnemen met een advocaat.

Voorwaarden

  • Zodra de rechtbank de adoptie heeft uitgesproken, informeert de griffier van de rechtbank de geboortegemeente van het kind
  • Als het geadopteerde kind uit het buitenland komt, verwerkt de gemeente Den Haag dit in de gemeentelijke basisadministratie
  • De gemeente Den Haag informeert u over de wijzigingen in de gemeentelijke basisadministratie

Meer informatie

Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522