Erkenning kind

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap met de moeder van het kind? Dan wordt u automatisch de wettelijke ouder. Anders kunt u het kind erkennen bij de gemeente. U wordt dan alsnog de wettelijke ouder. Ook elk volgend kind moet u apart erkennen. Dat gaat niet automatisch. U kunt een kind voor de geboorte, bij de geboorteaangifte of na de geboorteaangifte erkennen. 

Voorwaarden

Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan krijgt het kind bij de geboorteaangifte automatisch de naam van de biologische moeder. Als de vader of duomoeder het kind erkent, kunt u kiezen welke achternaam het kind krijgt. In dat geval moeten beide ouders aanwezig zijn bij de erkenning. Wij adviseren u daarom de erkenning en naamskeuze al vóór de geboorte te registreren. De achternaam die u voor het eerste kind kiest, wordt ook de achternaam van volgende kinderen uit dezelfde relatie.

Als u een kind erkent voor 1 januari 2023 heeft u niet het ouderlijk gezag. Zonder ouderlijk gezag mag u niets beslissen voor uw kind. U vraagt ouderlijk gezag aan via de website Rechtspraak.nl.

Als u een kind erkent na 1 januari 2023 heeft u (meestal) ook het ouderlijk gezag. Wilt u dat alleen moeder het gezag heeft en de erkenner niet? Kom dan samen naar de gemeente een verklaring af te leggen dat alleen de moeder het gezag heeft.

Kosten

Geen

Aanvraag

U regelt de erkenning persoonlijk bij het loket burgerzaken in het stadhuis tijdens openingstijden of op afspraak. Maak online een afspraak

Meenemen