Registratie levenloos geboren kind

Ouders die dat wensen kunnen hun levenloos geboren kind registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Dat kan ook met terugwerkende kracht; ook eerder levenloos geboren kinderen kunnen dus worden opgenomen in de basisregistratie.

Het verzoek tot registratie moet door ouders persoonlijk ingediend worden. Het is niet mogelijk dat één ouder ook namens de andere ouder het verzoek doet. Zie ook op de website Rijksoverheid.nl. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Voorwaarden

  • Het verzoek kan met terugwerkende kracht ingediend worden; ook eerder levenloos geboren kinderen kunnen dus worden opgenomen in de basisregistratie.
  • Voorwaarde is wel dat u op het moment van de geboorte ingeschreven stond in Nederland.
  • Voor registratie in de BRP is geen minimale duur van de zwangerschap vereist.
  • U dient het verzoek in bij de gemeente waar u woont. Als u in het buitenland woont, dient u het verzoek in bij de laatste gemeente waar u in Nederland woonde.

Bijzonderheden

Voornaam

Als er in de akte van de burgerlijke stand geen voornaam vermeld staat, kunt u via de rechtbank om akteverbetering vragen. Dit is niet verplicht. U kunt ook alleen voor de registratie in de BRP een voornaam kiezen. Deze voornaam hoeft niet op de akte te staan.

Inzage

Na registratie in de BRP zijn de gegevens van uw kind zichtbaar op Mijn.overheid.nl. Andere overheidsinstanties krijgen hier geen bericht van en kunnen dit niet zien.

Meenemen

  • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, Nederlands rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsvergunning.
  • Als uw kind in Nederland is geboren: een akte levenloos geboren kind.
  • Als er nog geen akte van een levenloos geboren kind is, kunt u in de gemeente waar het kind geboren is alsnog vragen om een akte op te laten maken.
  • Als uw kind in het buitenland is geboren: een akte van een levenloos geboren kind of een ander document dat de geboorte van een levenloos geboren kind bewijst.