Vergroening leefomgeving

Steeds vaker hebben we te maken met extreme weersomstandigheden; droogte, hitte, stortbuien. Veel planten- en diersoorten verdwijnen en ecosystemen raken verstoord. Uit diverse onderzoeken blijkt dat vooral de toename van verharding negatieve effecten heeft op hoe het gaat met mens, dier en natuur. De gemeente Meppel is er van overtuigd dat een groene omgeving aantrekkelijker is en beter voor de inwoners. Daarom heeft de gemeente zich aangesloten bij Stichting Steenbreek. Het primaire doel van Steenbreek is vergroening.

Groen helpt!logo steenbreek Meppel

Elke vierkante meter steen die vandaag wordt vervangen door groen helpt. Het water kan weer in de bodem zakken, de temperatuur in de stad wordt getemperd, fijnstof wordt afgevangen, insecten, amfibieën, vogels en kleine dieren vinden weer een leefgebied, verbetert het bodemleven en mensen voelen zich prettiger en gezonder.(Bron: steenbreek.nl)

Een enthousiaste vrijwilligersgroep onder de naam “Steenbreek Meppel” helpt de gemeente Meppel met het groener maken van de omgeving. Hieronder leest u over de actuele acties.

Aan de slag in 2022

Dit jaar blijven we u stimuleren om uw omgeving groener te maken. Onze ambitie is om in de gemeente Meppel zoveel mogelijk steen te vervangen voor groen. Dat kan zijn in uw tuin, op de stoep (geveltuin), of het schoolplein. Kunnen wij dat? Jazeker! En daarom gaan we meedoen aan het NK Tegelwippen. De gemeente die, in verhouding tot het aantal inwoners, de meeste tegels vervangt door groen wint. Voor inspiratie kunt u kijken op nk-tegelwippen.nl/

Onze actie 'Tegels eruit, planten erin' is in 2022 nog aantrekkelijker. De maximale vergoeding is namelijk verhoogd naar 150 euro (lees de volledige actievoorwaarden hieronder in de tekst).

Ook wanneer u een geveltuintje aanlegt kunt u meedoen met deze actie. Buiten het centrum en de aanloopstraten mogen tegels, die tegen gevels aan liggen verwijderd worden om plaats te maken voor groen. Door dat groen krijg je minder snel natte voeten en blijft de straat koeler. Zou u dit jaar bij uw gevel of samen met de buren een geveltuin willen? Steenbreek kan helpen; we hebben alvast wat informatie (PDF) op een rijtje gezet. Check nog even de voorwaarden op ‘Groeninitiatieven’. Vragen kunt u stellen via de mail of de Facebookchat (facebook/MeppelGroenerMaken).

In veel straten in Meppel staan bomen waar bij de voet niets groeit. Wilt u die kale plek inzaaien of beplanten, dan is dat toegestaan (check de voorwaarden bij ‘Groeninitiatieven’). Steenbreek gaat dit jaar de kosten die u maakt voor het inzaaien of beplanten van een boomspiegel vergoeden. U kunt ons bereiken via steenbreekmeppel@gmail.com.

Vrijwilliger worden bij Steenbreek Meppel?

Met meer vrijwilligers die zich wil inzetten voor Steenbreek kunnen we Meppel, Nijeveen, Kolderveen en Rogat nog sneller groener maken. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe leden, zowel in het meedenken, organiseren en meevergaderen als in het af en toe praktische hand- en spandiensten verrichten. Wil je ook graag een groener Meppel en denk je bij te kunnen dragen aan de werkgroep? Neem contact met ons op.

Dat kan via steenbreekmeppel@gmail.com of de Facebookpagina

‘Tegels eruit, planten erin’

Je kunt een vergoeding krijgen als je tegels verwijderd en planten plaatst in je voor- of achtertuin. We vergoeden de helft van de kosten van planten  en tuingrond tot een maximum van € 150,00.

Voorwaarden

 • De actie is alleen geldig voor inwoners van de gemeente Meppel
 • Je mag 1 keer meedoen
 • De actie is geldig voor voor- en achtertuinen
 • Je stuurt 2 foto’s in:
  • 1 van de plek als de tegels/stenen er nog liggen
  • 1 van de plek als de planten geplant zijn
 • Je stuurt je naam, adres, telefoonnummer, bankrekeningnummer en een kopie van de aankoopbon(nen) mee
 • Je geeft door hoeveel m2 steen je verwijderd hebt

 • De actie is in principe geldig voor heel 2022.
 • De organisatie houdt zich het recht voorbehouden om de actie te beëindigen als het budget opraakt.
 • Tenzij je aangeeft dit niet te willen, kunnen de foto’s gebruikt worden voor promotiedoeleinden
 • Voor geveltuintjes gelden aanvullende voorwaarden (zie groeninitiatieven)
 • Vergoeding is de helft van het aanschafbedrag van planten en de daarbij behorende hoeveelheid aarde/compost.
 • Maximale vergoeding is 150 euro
 • Potten of bakken worden niet vergoed
 • Bij twijfel of er aan de voorwaarden wordt voldaan beslist de organisatie