Vergroening leefomgeving

Een groene omgeving is aantrekkelijker en beter voor de inwoners. Het vervangen van tegels door groen is bovendien goed voor het klimaat.

Meer groen, minder steen (Steenbreek Meppel)

Elke vierkante meter steen die vandaag wordt vervangen door groen helpt. Het water kan weer in de bodem zakken, de temperatuur in de stad wordt getemperd, fijnstof wordt afgevangen, insecten, amfibieën, vogels en kleine dieren vinden weer een leefgebied, verbetert het bodemleven en mensen voelen zich prettiger en gezonder.(Bron: steenbreek.nl) Een enthousiaste vrijwilligersgroep onder de naam “Steenbreek Meppel” helpt de gemeente Meppel met het groener maken van de omgeving. Om de inwoners van onze gemeente te stimulerend worden vergroeningsacties gehouden.

Lees meer op de pagina Acties van Steenbreek.

Subsidie maatregelen duurzame tuin

Wie zijn tuin wil aanpakken, kan vanaf 1 maart 2023 subsidie aanvragen voor de volgende maatregelen: regenwater afkoppelen van het riool, een regenwatervoorziening plaatsen (bijvoorbeeld een regenton), een groendak of -gevel aanleggen, stenen vervangen door groen (zoals planten en bloemen), een boom planten of regenwater opnieuw gebruiken (bijvoorbeeld met een watertank om het toilet mee door te spoelen). Inwoners kunnen de maatregelen zelf of door een hovenier laten uitvoeren. Kijk op de website subsidieaanvragen.nl/gemeente/meppel/ voor meer informatie en de voorwaarden.

Samenwerkingsverband

De subsidie voor de tuin wordt beschikbaar gesteld door de gemeente Meppel, Waterschap Drents Overijsselse Delta en provincie Drenthe.