Zonnekaart: zonnepanelen op uw dak

De zonnekaart laat u met één druk op de knop zien welke daken geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen of zonneboilers. De kaart toont de dakvlakken die voldoende zoninstraling hebben en geeft een goede inschatting van het aantal zonnepanelen dat hierop geplaatst kan worden. Met behulp van een eenvoudige rekenmodule kunt u snel uitrekenen wat de investering zal opleveren.

Bekijk of uw dak geschikt is

De zonnekaart werkt zeer eenvoudig. Alleen het invullen of in de kaart aanklikken van een adres is voldoende om te zien of uw dak geschikt is. Het resultaatvenster toont hoeveel zonnepanelen u op de geschikte dakvlakken kunt plaatsen en hoe snel uw investering is terugverdiend. Wilt u weten of uw dak geschikt is? Ga dan naar de website meppel.duurzaamheidskaart.nl en vul uw adres in. Let op: De zonnekaart bevat alle daken binnen uw gemeente, dus zowel particuliere woningen als bijvoorbeeld flats, kantoorgebouwen, scholen en buurthuizen. De terugverdientijd van een investering in zonnepanelen of een zonneboiler wordt altijd berekend op basis van de voorwaarden die gelden voor particuliere huiseigenaren met een eigen dak. In andere situaties zoals bij bedrijven of verenigingen gelden vaak afwijkende voorwaarden. Meer informatie hierover vindt u bij de veelgestelde vragen.

Een beter klimaat door verminderen CO2-uitstoot

Door het plaatsen van zonnepanelen of een zonneboiler levert u een belangrijke bijdrage aan een beter klimaat. Bij het opwekken van elektriciteit in een zonnepaneel komen namelijk geen milieuvervuilende stoffen of broeikasgassen (CO2) vrij. Een huishouden in Nederland zorgt gemiddeld voor 9.000 kg CO2-uitstoot per jaar (inclusief gas- en elektriciteitsverbruik en vervoer). In het resultaatvenster ziet u hoeveel uw CO2-uitstoot wordt verminderd.