Waarmerken kopie of afschrift

Soms heeft u een gewaarmerkte kopie van een document nodig. U kunt een document laten waarmerken op het Stadhuis. U krijgt dan een stempel en handtekening op de kopie. Dit kan alleen in het Nederlands. Met het gewaarmerkte afschrift verklaart de gemeente dat het afschrift gelijk aan het origineel is. Een dergelijke kopie kan noodzakelijk zijn voor formele transacties.

Kosten

  • Prijsindicatie: € 3,15

Bijzonderheden

Gewaarmerkte kopieën van diploma's kunnen opgevraagd worden bij Dienst Uitvoering Onderwijs.

Aanvraag

U regelt dit persoonlijk bij het loket burgerzaken in het Stadhuis. Dit kan alleen op afspraak: maak een afspraak onlineof telefonisch via 14 0522 (op werkdagen tussen 08.30 - 17.00 uur)

Meenemen

  • Een geldig identiteitsbewijs
  • Het te waarmerken document