Verklaring onder ede of belofte

In principe worden alleen persoonsgegevens in de administratie van de gemeente (BRP) opgenomen die uit bron-documenten komen, omdat ze juist, volledig, actueel en betrouwbaar moeten zijn. Wanneer u geen officiële bron-documenten kunt leveren, kunt u bij de gemeente een verklaring onder ede of belofte af leggen.

Voorwaarden

 • U kunt in redelijkheid geen goede bron-documenten leveren
 • U legt onder ede of belofte een verklaring af voor een door de gemeente aangewezen ambtenaar
 • De ambtenaar stelt uw verklaring op schrift
 • U ondertekent de verklaring
 • Aanleiding voor het opmaken van een verklaring onder ede kan zijn:
  • 1e inschrijving in de Basisregistratie Personen
  • Een mondeling of schriftelijk verzoek van de burger tot opname van gegevens
  • Een interne melding dat zo’n verklaring moet worden opgemaakt

Aanvraag

U regelt dit persoonlijk bij het loket burgerzaken in het Stadhuis. Dit kan alleen op afspraak:  Maak een afspraak onlineof telefonisch via 14 0522 (op werkdagen tussen 08.30 - 17.00 uur)