Verklaring omtrent gedrag

Uit een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) blijkt dat uw gedrag geen belemmering vormt voor uw (nieuwe) baan. Uw werkgever kan in verband met het verrichten van werkzaamheden vragen om een VOG. Voor sommige functies is dit zelfs verplicht. De levertijd is maximaal 4 weken.

Kosten

€ 41,35

Aanvraag

De VOG kan op verschillende manieren worden aangevraagd. Dit kan zowel schriftelijk als digitaal. Op de website van justis.nl leest u alle informatie.

Gaat u samen met uw toekomsrige werkgever de aanvraag schriftelijk regelen bij de gemeente? Dit kan alleen op afspraak: maak online een afspraak of telefonisch via 14 0522 (bereikbaar tijdens werkdagen van 08.30 0 17.00 uur).

Meenemen

  • Een geldig identificatiebewijs (zoals paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).
  • Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier wat u kunt downloaden op de website van justis.nl
  • Bij machtiging:
    • de machtigingsbrief;
    • een kopie van een geldig identificatiebewijs van de aanvrager;
    • een geldig identificatiebewijs van de gemachtigde.

Tips

Naast vrijwilligers die werken met kinderen kunnen ook vrijwilligers die werken met mensen met een verstandelijke beperking een gratis VOG krijgen. Bovendien is het dan mogelijk om de aanvraag zonder betaling af te ronden, waardoor achteraf geen declaraties meer nodig zijn. Hiervoor moet de vrijwilligersorganisatie de VOG wel digitaal aanvragen.

De organisatie die de aanvraag initieert, kan alleen met eHerkenning op de beveiligde omgeving van de elektronische VOG-aanvraag inloggen. VOG’s die bij het gemeenteloket worden aangevraagd komen niet in aanmerking voor vergoeding. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Rijksoverheid