Verklaring omtrent gedrag

Uit een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) blijkt dat uw gedrag geen belemmering vormt voor uw (nieuwe) baan. Uw werkgever kan in verband met het verrichten van werkzaamheden vragen om een VOG. Voor sommige functies is dit zelfs verplicht. De levertijd is maximaal 4 weken.

Voorwaarden

 • U vraagt een Verklaring Omtrent Gedrag aan bij de gemeente. Maak online een afspraak
 • U kunt ook iemand machtigen uw VOG-aanvraag in te dienen. U schrijft dan een brief waarin u aangeeft wie u machtigt en op welk postadres u de VOG wilt ontvangen of u krijgt deze thuisgestuurd

Kosten

 • € 41,35

Meenemen

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier wat u kunt downloaden op de website van de rijksoverheid
 • Een geldig identiteitsbewijs (zoals paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
 • Bij machtiging:
  • de machtigingsbrief
  • een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de aanvrager
  • een geldig identiteitsbewijs van de gemachtigde
 • Geld of pinpas. U betaalt bij de aanvraag van de VOG

Gratis VOG voor vrijwilligers

Naast vrijwilligers die werken met kinderen kunnen ook vrijwilligers die werken met mensen met een verstandelijke beperking een gratis VOG krijgen. Bovendien is het dan mogelijk om de aanvraag zonder betaling af te ronden, waardoor achteraf geen declaraties meer nodig zijn. Hiervoor moet de vrijwilligersorganisatie de VOG wel digitaal aanvragen. De organisatie die de aanvraag initieert, kan alleen met eHerkenning op de beveiligde omgeving van de elektronische VOG-aanvraag inloggen. VOG’s die bij het gemeenteloket worden aangevraagd komen niet in aanmerking voor vergoeding. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Rijksoverheid