Verklaring omtrent gedrag

Uit een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) blijkt dat uw gedrag geen belemmering vormt voor uw (nieuwe) baan. Uw werkgever kan in verband met het verrichten van werkzaamheden vragen om een VOG. Voor sommige functies is dit zelfs verplicht. De levertijd is maximaal 4 weken.

Kosten

€ 41,35

Aanvraag

U regelt de aanvraag bij het loket burgerzaken in het Stadhuis. Dit kan alleen op afspraak: maak online een afspraak of telefonisch via 14 0522 (bereikbaar tijdens werkdagen van 08.30 0 17.00 uur).

Meenemen

Tips

Naast vrijwilligers die werken met kinderen kunnen ook vrijwilligers die werken met mensen met een verstandelijke beperking een gratis VOG krijgen. Bovendien is het dan mogelijk om de aanvraag zonder betaling af te ronden, waardoor achteraf geen declaraties meer nodig zijn. Hiervoor moet de vrijwilligersorganisatie de VOG wel digitaal aanvragen.

De organisatie die de aanvraag initieert, kan alleen met eHerkenning op de beveiligde omgeving van de elektronische VOG-aanvraag inloggen. VOG’s die bij het gemeenteloket worden aangevraagd komen niet in aanmerking voor vergoeding. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Rijksoverheid