Verklaring omtrent gedrag

Uit een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) blijkt dat uw gedrag geen belemmering vormt voor uw (nieuwe) baan. Uw werkgever kan in verband met het verrichten van werkzaamheden vragen om een VOG. Voor sommige functies is dit zelfs verplicht. De levertijd is maximaal 4 weken.

Kosten

€ 41,35

Aanvraag

De VOG kan op verschillende manieren worden aangevraagd.

Digitaal met Digid:

 • digitaal via de gemeente op de website edienstenburgerzaken.meppel.nl
  • U downloadt eerst het aanvraagformulier op de website www.justis.nl. Daarna kunt u het formulier uploaden via onze website edienst. 
  • Nadat u de aanvraag hebt afgerond ontvangt u een bevestigingsmail. De e-mail geldt als betalingsbewijs voor uw eventuele declaratie bij de werkgever;
  • U ontvangt de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) binnen enkele weken per post op uw woonadres
 • digitaal via de website vogdigitaalaanvragen.nl
 • digitaal bij een vooringevulde verklaring door werkgever of andere instelling op de website www.justis.nl  U krijgt een e-mail met een link naar het aanvraagformulier.

Schriftelijk:

Een schriftelijke aanvraag kan ook. Het formulier hier is te vinden op de website www.justis.nl


Meenemen

 • Een geldig identificatiebewijs (zoals paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).
 • Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier wat u kunt downloaden op de website van justis.nl
 • Bij machtiging:
  • de machtigingsbrief;
  • een kopie van een geldig identificatiebewijs van de aanvrager;
  • een geldig identificatiebewijs van de gemachtigde.

Tips

Naast vrijwilligers die werken met kinderen kunnen ook vrijwilligers die werken met mensen met een verstandelijke beperking een gratis VOG krijgen. Bovendien is het dan mogelijk om de aanvraag zonder betaling af te ronden, waardoor achteraf geen declaraties meer nodig zijn. Hiervoor moet de vrijwilligersorganisatie de VOG wel digitaal aanvragen.

De organisatie die de aanvraag initieert, kan alleen met eHerkenning op de beveiligde omgeving van de elektronische VOG-aanvraag inloggen. VOG’s die bij het gemeenteloket worden aangevraagd komen niet in aanmerking voor vergoeding. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Rijksoverheid