Bewijs van in leven zijn

Het bewijs van in leven zijn is een verklaring van de gemeente dat u als burger in leven bent. Het bewijs heet ook wel Attestatie de Vita.

Voorwaarden

 • U geeft bij het aanvragen aan voor welk doel u het bewijs nodig heeft (voor uitkering van een levensverzekering of uitkering van een pensioenfonds)

Kosten

 • € 16,60

Aanvraag

Meenemen

 • Een geldig identiteitsbewijs als u dit regelt aan de balie.
 • Bij aanvraag voor een pensioenfonds: polis van het pensioen.
 • Geld of pinpas.
 • Bij machtiging:
  • de machtigingsbrief;
  • een kopie van een geldig identificatiebewijs van de aanvrager;
  • een geldig identificatiebewijs van de gemachtigde.