Geheimhouding persoonsgegevens

In de Basisregistratie Personen zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die binnen de gemeente woont. Deze gegevens geeft de gemeente vaak automatisch door aan overheidsinstellingen en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen. Alléén als dit nodig is voor hun wettelijke taken. U kunt de gemeente vragen uw persoonsgegevens beperkt aan derden te verstrekken.

Voorwaarden

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke informatie uit de BRP de gemeente verplicht automatisch doorgeeft aan overheidsinstellingen en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen.

Voor alle overige gevallen kunt u geheimhouding van uw persoonsgegevens aanvragen, zoals voor verstrekking aan:

  • curator of advocaat
  • stichting interkerkelijke ledenadministratie
  • niet commerciële instellingen zoals sport- en muziekverenigingen (vrije derden)

Kosten

Geen

Aanvraag

  • U regelt de geheimhouding online met uw DigiD
  • Met hetzelfde formulier kunt u de geheimhouding ook weer opheffen.
  • Beschikt u niet over DigiD? Dan regelt u dit aan de balie in het Stadhuis.Dit kan alleen op afspraak:  maak online een afspraakof telefonisch via 14 0522 (bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 - 17.00 uur).
  • Wanneer de gemeente uw verzoek niet wil uitvoeren, ontvangt u daarover een brief met de reden van de afwijzing.

Meenemen

  • Een geldig identiteitsbewijs als u de geheimhouding aan de balie regelt.

Tips

  • Het verzoek om geheimhouding geldt alleen voor gegevens die zijn geregistreerd in de gemeente waar u het verzoek indient. Wanneer u wilt dat bijvoorbeeld uw vorige woongemeente ook geen gegevens doorgeeft, moet u ook een verzoek indienen bij die gemeente.