Straatverlichting melden storing

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van de straatverlichting. Klachten over defecte verlichting, ondeugdelijke verlichting, beschadigde lantaarnpalen en de tijdstippen van verlichting kunt u bij de gemeente indienen.

Tijdstippen verlichting

De tijdstippen van verlichting worden centraal geregeld door de netbeheerder. De verschillende wijken (of regio’s) worden met kleine tussenpozen aan- en uitgezet om te voorkomen dat het netwerk overbelast raakt. Ongeveer eens per maand worden de schakeltijden aangepast. In najaar en winter vaker dan in de zomer.
 

Planning onderhoud

Als wij uw melding van een storing ontvangen wordt dit doorgegeven aan het onderhoudsbedrijf. Gemiddeld worden storingen binnen 10 - 12 dagen opgelost. Is sprake van een kabelbreuk dan wordt Enexis ingeschakeld om de storing te verhelpen.

Tips

Bij doorgeven van storing graag het nummer van de lantaarnpaal (gele sticker) vermelden. Voor melding van storing/defecten kunt u het meldingenformulier invullen.

Meer informatie

  • Bel of mail naar het klantcontactcentrum telefoonnummer 14 0522 op werkdagen tussen 8.30 - 17.00 uur postbus@meppel.nl