Gladheidsbestrijding

Gele strooiauto strooit zout op weg in meppelBij (verwachte) sneeuwval en gladheid strooit de gemeente hoofdwegen, busroutes en de belangrijkste fietspaden. De gemeente strooit preventief en gebruikt hiervoor de natzout strooimethode.

Wanneer de gemeente strooit

  • De gemeente strooit volgens een jaarlijks draaiboek (PDF) op basis van prioriteiten
  • De gemeente baseert zich op de weersverwachting van Meteo Consult
  • Soms is het te koud om te strooien, bij te lage temperaturen werkt zout niet, dan wordt gewacht tot de weersomstandigheden wijzigen.

Berggierslanden

Het regenwater in deze wijk vloeit via de openbare weg naar sloten en vijvers. Om verontreiniging van het water te voorkomen, strooit de gemeente in deze wijk beperkt met zout.

Sneeuwval

Bij sneeuwval worden de normale strooiroutes aangepast. Alleen de doorgaande wegen worden sneeuwvrij
gemaakt. Dit doen we omdat:

  • Sneeuwruimen erg arbeidsintensief is en er onvoldoende menskracht beschikbaar is om de volledige strooiroutes te schuiven.
  • Er met name in de woonwijken vaak geen ruimte is om de sneeuw te bergen. Denk hierbij aan geparkeerde auto’s en inritten.

In geval van “zware” sneeuwval worden alleen de hoofdwegen en hoofdfietspaden sneeuwvrij gemaakt. Als het mogelijk is wordt sneeuw op parkeerterreinen en winkelcentra geruimd en/of afgevoerd.

Pas op: glad!

Ondanks de gladheidbestrijding blijft het natuurlijk oppassen. Let daarom goed op de weersomstandigheden en de verkeersinformatie. Pas uw rijstijl en snelheid aan! Houd er rekening mee dat het een paar uur duurt voor doorgaande wegen zijn gestrooid.

Contact

Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 140522.