WOZ (wet waardering onroerende zaken)

De gemeente waardeert jaarlijks alle onroerende zaken binnen de gemeente in overeenstemming met de regels van de ‘Wet Waardering Onroerende Zaken’ (Wet WOZ). Deze WOZ waarde wordt gebruikt om bijvoorbeeld de waterschapsbelasting, onroerende zaak belasting en het eigenwoningforfait te berekenen. De meeste eigenaren en/of gebruikers van een onroerende zaak krijgen op 28 februari 2018 de WOZ-beschikking toegestuurd. Hierop wordt de waarde van uw onroerende zaak vermeld. Hieronder vindt u enige informatie over de WOZ waarde.

Voor wat betreft woningen is de WOZ-waarde bepaald aan de hand van verkoopcijfers van vergelijkbare type woningen in de gemeente of buurgemeente(n). De Wet WOZ schrijft ook voor dat de WOZ-waarde in 2019 moet zijn vastgesteld naar het waardeniveau op 1 januari 2018. Deze zogenoemde waardepeildatum ligt altijd één jaar voor het geldende belastingjaar.

Taxatieverslag

Voor inwoners

Jaarlijks vanaf eind februari is het mogelijk om bij de gemeente een taxatieverslag van uw onroerende zaak op te vragen of te bekijken via de Digitale Belastingbalie. Degene op wiens naam de aanslag is gesteld, logt u in met zijn/haar DigiD.

Daarnaast kunt u het taxatieverslag ook altijd schriftelijk of per e-mail opvragen. Zie taxatieverslag, kopie beschikking opvragen

Voor ondernemers

Vraag het taxatieverslag op per e-mail via postbus@meppel.nl of per telefoon met het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522.

WOZ-waarden openbaar

De WOZ-waarde van woningen zijn openbaar. U kunt de WOZ-waarde van uw woning vergelijken met die van andere woningen. U kunt de WOZ waarde van alle woningen in de Gemeente Meppel inzien via www.wozwaardeloket.nl.

Alleen WOZ-waarden getoond

Belangrijk om te weten is dat alleen de WOZ-waarde zal worden getoond. De andere gegevens die de gemeente heeft gebruikt voor de taxatie, zoals: 'wie is de eigenaar' of 'wat is de verkoopprijs', zijn niet op deze manier te raadplegen. Ook worden de taxatieverslagen niet openbaar. Daarnaast gaat het voorlopig alleen om de WOZ-waarde van woningen en bijvoorbeeld niet van bedrijfspanden.

Oorzaak verschil in WOZ-waarde

De WOZ waarde van uw woning kan (licht) afwijken van de waarde van bijvoorbeeld een naastgelegen woning. Dit verschil is dan waarschijnlijk te verklaren door een verschil in specifieke kenmerken van de betreffende woningen, zoals verschillen in inhoud, kaveloppervlakte, aan- en bijgebouwen en/of staat van onderhoud.

Meer informatie