WOZ-beschikking bij huurwoningen

Huurders ontvangen naast het aanslagbiljet Gecombineerde belastingen van de gemeente een WOZ-beschikking met daarop de WOZ-waarde van de woning die u huurt.  Als aan u kwijtschelding is verleend voor de Afvalstoffenheffing en Rioolheffing, dan ontvangt u dit aanslagbiljet niet maar wél de WOZ-beschikking van uw woning. Bij deze WOZ-beschikking vindt u ook informatie over het maken van bezwaar.

Waarom ontvangt u deze beschikking?

U ontvangt deze beschikking omdat u huurder of gebruiker bent van een woning.

Uit artikel 24 van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) volgt onder andere dat gemeenten aan gebruikers van woningen een WOZ-beschikking zenden. Omdat de WOZ-waarde sinds 1 oktober 2015 meeweegt bij de bepaling van de maximale huurprijs in de gereguleerde sector, kunt u als huurder van de woning een belang hebben bij de WOZ-waarde.

Taxatieverslag

Voor meer informatie over de WOZ waarde van uw woning kunt u het taxatieverslag van uw woning opvragen. Door het raadplegen van het taxatieverslag wordt duidelijk welke verkooptransacties gebruikt zijn bij het bepalen van de WOZ-waarde van uw object. Ook worden de kenmerken van uw woning en die van de onderbouwende verkoopcijfers hier getoond. Vraag het taxatieverslag op per e-mail via postbus@meppel.nl of per telefoon met het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522.

Puntensysteem en WOZ

In het nieuwe puntensysteem vervangt de WOZ-waarde de punten voor woonomgeving, woonvorm, hinderlijke situaties en schaarste. Het puntensysteem (en de WOZ-waarde) is alléén van belang voor huurders van zelfstandige huurwoningen in de sociale/gereguleerde sector. Het puntensysteem is niet van toepassing op woningen in de vrije sector, monumenten, bedrijfsruimten en onzelfstandige huurwoningen als studentenkamers. Voor vragen over de gevolgen voor de hoogte van de huur kunt u zich wenden tot uw verhuurder.

Meer informatie