Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde

Ieder jaar ontvangt u een gecombineerde aanslag voor de gemeentelijke belastingen. Op deze aanslag staat ook de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand en/of perceel grond vermeld. Wij willen net als u graag dat de WOZ-waarde klopt. Ondanks dat wij er alles aan doen om uw woning zoe goed mogelijk te registreren en waarderen, kan het voorkomen dat er iets niet klopt. Neem dan contact met ons op.

U kunt 3 dingen doen:

  1. Raadpleeg uw taxatieverslag
  2. Bel een taxateur van de gemeente via 14 0522.
  3. Dien een bezwaar in. Dit kan tot 6 weken na de datum van uw aanslag.

1. Raadpleeg uw taxatieverslag

U kunt al heel veel informatie vinden op de digitale belastingbalie. U kunt hierop met uw DigiD inloggen. Hier kunt u bijvoorbeeld het taxatieverslag van uw woning raadplegen. In het taxatieverslag vindt u de vastgestelde WOZ-waarde. Dit is de officieel door ons getaxeerde marktwaarde van uw woning op basis van verkoopprijzen van vergelijkbare woningen die verkocht zijn rond de waardepeildatum. We houden rekening met type woning, grootte, omgevingsfactoren, technische kwaliteit en onderhoud op die datum.

2. Contact opnemen met de Gemeente Meppel

Als u nog meer vragen en/ of opmerkingen hebt over uw WOZ-waarde dan kunt u ons ook altijd bellen via telefoonnummer 14 0522 of een e-mail sturen naar postbus@meppel.nl. Wij geven u graag uitleg over hoe de WOZ-waarde van uw onroerende zaak tot stand is gekomen. Als tijdens het telefoongesprek of naar aanleiding van uw e-mail geconstateerd wordt dat er een fout is gemaakt kan het zijn dat daardoor de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld. In zo’n geval  wordt de WOZ-waarde naar beneden bijgesteld zonder dat u een bezwaarschrift hoeft in te dienen. Dit hoeft natuurlijk niet in alle gevallen zo te zijn.

3. Een bezwaar indienen

Bent u na het contact met de gemeente nog steeds van mening dat de WOZ-waarde te hoog is dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Als u een bezwaarschrift indient dan moet deze binnen zes weken na dagtekening van de aanslag binnen zijn. U kunt dit eenvoudig zelf doen, bijvoorbeeld via de digitale belastingbalie of door het schrijven van een brief aan de heffingsambtenaar van de gemeente Meppel. Het inschakelen van een gespecialiseerd bureau is in veel gevallen niet nodig. U weet immers zelf vaak heel goed waarom u het niet eens bent met de WOZ-waarde. Het indienen van een bezwaarschrift is gratis.

Als u een brief schrijft dan moet deze in elk geval de volgende gegevens bevatten:

  • Uw naam, adres en de datum
  • Waartegen u bezwaar maakt (hoogte van de WOZ waarde)
  • Waarom u het niet eens bent met de WOZ waarde
  • Uw handtekening
  • Tip:  Vermeld uw telefoonnummer en e-mailadres in uw bezwaar- of verzoekschrift zodat wij bij vragen snel contact met u kunnen opnemen.

Reactie op uw bezwaar

Bij een online ingediend bezwaar krijgt u direct per e-mail een bevestiging van ontvangst. Stuurt u het bezwaar per post, dan verstuurt de gemeente binnen 2 weken een papieren ontvangstbevestiging.

De gemeente moet een uitspraak doen in hetzelfde jaar als waarin u bezwaar heeft gemaakt. Na 20 november geldt een reactietermijn van 6 weken.

De behandeltijd is afhankelijk van uw motivatie en of er een hertaxatie of nader onderzoek nodig is. Als uw bezwaar gegrond blijkt, dan wordt uw aanslag aangepast. Ook de Belastingdienst en het waterschap krijgen de wijzigingen door.

Beroep

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank. In het antwoord op uw bezwaarschrift leest u hoe u dit kunt doen.

No cure no pay, hoe werkt het?

Bezwaar maken is voor u altijd gratis en u heeft er maar zelden een gespecialiseerd bureau voor nodig. U weet immers zelf vaak heel goed waarom u het niet eens bent met de WOZ-waarde.  Via de pers, reclame en andere media bieden bureaus en makelaars zich aan om voor u gratis bezwaar te maken bij de gemeente tegen de hoogte van de WOZ-waarde. Meestal zijn dit bureaus die werken op basis van ‘No cure, no pay’(Geen resultaat? Geen kosten). Deze bureaus zeggen wel dat ze voor u gratis zijn, maar dat klopt niet helemaal.

Als u een gespecialiseerd bureau inschakelt en de WOZ-waarde wordt verlaagd dan zal uw aanslag voor de gemeentelijke belastingen worden verminderd en dan moet de gemeente een wettelijke kostenvergoeding betalen aan dat gespecialiseerde bureau die kan oplopen tot enkele honderden euro’s.  Als u het bezwaarschrift zelf indient en de WOZ-waarde wordt verlaagd dan zal uw aanslag voor de gemeentelijke belastingen worden verminderd en blijft een wettelijke kostenvergoeding achterwege. De gemeente maakt dus meer kosten wanneer een gespecialiseerd bureau wordt ingeschakeld.