Onroerende zaakbelasting (OZB)

De onroerende zaakbelasting (OZB) is een belasting op onroerende zaken. Onroerende zaken zijn alle gebouwen en de grond waarop ze staan. Ook onbebouwde stukken grond en panden in aanbouw zijn onroerende zaken.

Er zijn twee soorten OZB:

  1. Eigenarenbelasting voor woningen en niet-woningen
  2. Gebruikersbelasting voor niet-woningen

De hoogte van de aanslag is een percentage van de WOZ-waarde die is vastgesteld voor de onroerende zaak.

De percentages voor 2021 zijn als volgt vastgesteld:

Voor woningen

  • De eigenaar: 0,128 % van de WOZ waarde
Voor niet-woningen
  • De eigenaar: 0,402% van de WOZ waarde
  • De gebruiker 0,303 % van de WOZ waarde

Verhuizen/verkoop

Als u uw pand verkoopt heeft u geen recht op vermindering van de aanslag. Degene die op 1 januari van het belastingjaar eigenaar of gebruiker is, betaalt de onroerende zaakbelasting voor het hele jaar. Bij verkopen is het gebruikelijk dat de notaris de onroerend zaakbelasting meeneemt in de afrekening met de nieuwe eigenaar.