Onroerende zaakbelasting (OZB)

De onroerende zaakbelasting (OZB) is een belasting op onroerende zaken. Onroerende zaken zijn alle gebouwen en de grond waarop ze staan. Ook onbebouwde stukken grond en panden in aanbouw zijn onroerende zaken.

Met de opbrengst van deze belasting wordt een groot deel van de gemeentelijke voorzieningen gefinancierd. De gemeente is vrij om te bepalen waaraan de opbrengst besteed wordt

Er zijn twee soorten OZB:

  1. Eigenarenbelasting voor woningen en niet-woningen
  2. Gebruikersbelasting voor niet-woningen

Bent u zowel eigenaar als gebruiker van een niet-woning, dan wordt u voor beide hierboven genoemde belastingen aangeslagen.

Percentages

De hoogte van de aanslag is een percentage van de WOZ-waarde die is vastgesteld voor de onroerende zaak.

percentages OZB per soort en jaartal
soort OZB 2024 2023 2022
woningen eigenaar 0,114 % 0,103 % 0,119 %
niet-woningen eigenaar 0,446 % 0,397 % 0,413 %
niet-woningen gebruiker 0,327 % 0,296 % 0,301 %

Verhuizen of verkoop

Als u uw pand verkoopt heeft u geen recht op vermindering van de aanslag. Degene die op 1 januari van het belastingjaar eigenaar of gebruiker is, betaalt de onroerende zaakbelasting voor het hele jaar. Bij verkopen is het gebruikelijk dat de notaris de onroerend zaakbelasting meeneemt in de afrekening met de nieuwe eigenaar.

Meer informatie en contact