Privacyverklaringen per domein

 • Afvalverwerking

  Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Meppel bij het ophalen van afval.

 • Begeleiding naar werk, opleiding of participatieplek

  Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Meppel bij begeeiding naar werk, opleiding of participatieplek.

 • Behandeling van bezwaren, beroep en klachten

  Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Meppel bij behandeling van bezwaren, beroep en klachten.

 • Bijstandsuitkeringen

  Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Meppel bij bijstandsuitkeringen.

 • De MensA

  Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door De MensA.

 • Havengelden

  Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Meppel bij het innen van havengelden.

 • Jeugdhulp

  Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Meppel bij de inzet van Jeugdhulp.

 • Klantcontactcentrum

  Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Meppel in het Klant Contact Centrum (KCC).

 • Leerlingzaken

  Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Meppel bij leerlplicht.

 • Parkeerontheffing

  Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Meppel bij parkeerproducten.

 • Schuldhulpverlening

  Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Meppel bij de schuldhulpverlening.

 • Verhuur gemeentelijk onroerend goed

  Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Meppel bij verhuur gemeentelijk onroerend goed.

 • Verkiezingen

  Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Meppel bij het organiseren van verkiezingen.

 • Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

  Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Meppel bij de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.