Privacyverklaringen per domein

 • Afvalverwerking

  Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Meppel bij het ophalen van afval.

 • De MensA

  Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door De MensA.

 • Jeugdhulp

  Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Meppel bij de inzet van Jeugdhulp.

 • Klantcontactcentrum

  Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Meppel in het Klant Contact Centrum (KCC).

 • Schuldhulpverlening

  Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Meppel bij de schuldhulpverlening.

 • Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

  Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Meppel bij de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.