Privacyverklaringen per domein

 • Afvalverwerking

  Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Meppel bij het ophalen van afval.

 • Begeleiding naar werk, opleiding of participatieplek

  Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Meppel bij begeeiding naar werk, opleiding of participatieplek.

 • Behandeling Omgevingsvergunning

  Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Meppel bij het behandelen van een aanvraag van een vergunning.

 • Behandeling van bezwaren, beroep en klachten

  Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Meppel bij behandeling van bezwaren, beroep en klachten.

 • Belastingen

  Speciale informatie over de behandeling van persoonsgegevens door de gemeente Meppel die geldt voor belastingen.

 • Bijhouden en verstrekken van de Basisregistratie Personen

  Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Meppel bij het bijhouden en verstrekken van basisinformatie in de Basisregistratie Personen (hierna: BRP).

 • Bijstandsuitkeringen

  Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Meppel bij bijstandsuitkeringen.

 • Camerabeelden

  Specifieke informatie over de verwerking van camerabeelden door de gemeente Meppel.

 • De MensA

  Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door De MensA.

 • Griffie

  Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Meppel bij de Griffie.

 • Havengelden

  Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Meppel bij het innen van havengelden.

 • Jeugdhulp

  Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Meppel bij de inzet van Jeugdhulp.

 • Klantcontactcentrum

  Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Meppel in het Klant Contact Centrum (KCC).

 • Leerlingzaken

  Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Meppel bij leerlplicht.

 • Parkeren

  Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Meppel bij parkeerproducten.

 • Privacy Protocol binnengemeentelijke gegevensuitwisseling

  15 december 2022

  Om op juiste wijze informatie (over (rechts)personen en/of adressen) te kunnen delen is het protocol binnengemeentelijke gegevensuitwisseling opgesteld. Hierdoor kan op een zorgvuldige en juridisch goed onderbouwde wijze, in specifieke situaties, intern informatie gedeeld worden. Daarmee kunnen we op juiste wijze onderzoek doen naar signalen van ondermijning in de gemeente Meppel.

 • Privacyverklaring gemeente Meppel

  11 november 2019

  In deze privacyverklaring laat de gemeente Meppel zien op welke manier wij dagelijks omgaan met persoonsgegevens en privacy.

 • Privacyverklaring WPG gemeente Meppel

  In deze privacyverklaring laat de gemeente Meppel zien op welke manier wij dagelijks omgaan met politiegegevens en privacy.

 • Schuldhulpverlening

  Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Meppel bij de schuldhulpverlening.

 • Subsidieverlening

  Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Meppel bij subsidieverlening.

 • Verhuur gemeentelijk onroerend goed

  Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Meppel bij verhuur gemeentelijk onroerend goed.

 • Verkiezingen

  Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Meppel bij het organiseren van verkiezingen.

 • Werving en selectie

  Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Meppel bij werving en selectie.

 • Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

  Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Meppel bij de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.