Begeleiding naar werk, opleiding of participatieplek

Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Meppel bij begeeiding naar werk, opleiding of participatieplek.

De gemeente Meppel vindt het belangrijk dat iedere inwoner meedoet in de samenleving. Wij ondersteunen inwoners die moeite hebben om op een passende manier deel te nemen aan de samenleving. We bieden verschillende soorten ondersteuning. We begeleiden bij het vinden van werk of een passende participatieplek. We ondersteunen bij het vinden van een opleiding en het laten opdoen van werkervaring via leerstages. Daarnaast faciliteren we een reiskostenvergoeding voor hen die hulp krijgen bij het vinden van betaald werk.

Doel

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het begeleiden naar werk, opleiding of participatieplek.

Grondslag

De gemeente Meppel heeft op basis van de Participatiewet een taak om inwoners te ondersteunen bij het vinden van werk of een passende participatieplek. In dat verband verkennen wij de mogelijkheden van onze inwoners om te participeren in de samenleving.

Categorieën persoonsgegevens

Voor onze werkzaamheden gebruiken we verschillende categorieën persoonsgegevens:

  • BSN
  • naam
  • adres
  • woonplaats
  • geboorte datum
  • e-mail
  • telefoonnummer
  • relationele gegevens (partner, kinderen)
  • gegevens over opleiding en werkervaring
  • beroepswensen en motivatie

Wanneer noodzakelijk voor de ondersteuning die wij bieden, gebruiken wij gegevens over gezondheid. In sommige gevallen gebruiken wij ook strafrechtelijke gegevens.

Ontvanger

Wanneer dit noodzakelijk is voor de hiervoor omschreven doeleinden, delen wij persoonsgegevens met andere partijen. Dit zijn bijvoorbeeld het UWV, potentiële werkgevers, re-integratiebureaus, Maatschappelijk Dienstverleners, de belastingdienst, uitzendbureaus. Ook delen wij gegevens met andere organisaties die wij moeten inschakelen om u te begeleiden richting werk, opleiding of andere participatieplek.

Het komt ook voor dat wij gegevens ontvangen van bovengenoemde partijen indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze taken.

Bewaartermijnen

De selectielijst van de Archiefwet eist dat wij gegevens voor een bepaalde periode bewaren. Zo moeten wij, indien wij daadwerkelijk overgaan tot ondersteuning, uw gegevens 10 jaar bewaren zodra de ondersteuning aan u is beëindigd. Als de ondersteuning aan u wordt geweigerd, bewaren wij gegevens vijf jaar. Bij een afgebroken ondersteuning is deze termijn één jaar.