Werving en selectie

Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Meppel bij werving en selectie.

De gemeente Meppel is regelmatig op zoek naar nieuwe collega’s. Voor de werving stellen wij vacatures op waar u op kunt reageren. Bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers verwerken wij uw persoonsgegevens.

Doel

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Beoordelen of sollicitant geschikt is voor de functie;
  • Terugkoppeling wat de uitkomst van de sollicitatie is.

Grondslag

We verwerken uw persoonsgegevens niet zomaar. Dit doen we op basis van het gerechtvaardigd belang van de werkgever om nieuwe werknemers aan te nemen. Of als de sollicitant toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens.  

Categorieën persoonsgegevens

Voor onze werkzaamheden gebruiken we verschillende categorieën persoonsgegevens:

  • Persoonlijke gegevens (naam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, gezinssamenstelling)
  • Contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer, adres)
  • Beeldopnames (foto)

Ontvanger

We ontvangen de gegevens van de sollicitant of van een externe verwerker die betrokken is bij de sollicitatieprocedure. Als de persoonsgegevens openbaar zijn, kunnen we deze ook via social media verzamelen. Daarover informeren wij de sollicitant dan.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de omschreven doeleinden. We bewaren sollicitaties vier weken. We kunnen u vragen de sollicitatie langer te bewaren. Hiervoor vragen we uw toestemming. We bewaren het dan één jaar. U kunt deze toestemming ten alle tijden intrekking.