Subsidieverlening

Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Meppel bij subsidieverlening.

De gemeente Meppel subsidieert activiteiten van instellingen en andere initiatieven. Subsidies worden verstrekt voor zover dit binnen de productkaarten van de gemeente en de daarop gaande budgetten mogelijk is.

Doel

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de behandeling van subsidie aanvragen op gebied van sport, cultuur, zorg/welzijn.

Grondslag

Wij verwerken uw persoonsgegevens bij de aanvraag voor een subsidie op basis van de Algemene wet bestuursrecht en de specifieke verordeningen van de gemeente Meppel.

Categorieën persoonsgegevens

Voor onze werkzaamheden gebruiken we verschillende categorieën persoonsgegevens:

  • Persoonlijke gegevens
  • Contactgegevens
  • Financiële gegevens

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de omschreven doeleinden. De selectielijst eist van de Archiefwet dat wij gegevens voor een bepaalde periode bewaren. Zo moeten wij, verleende subsidies zeven jaar bewaren en geweigerde subsidies voor vijf jaar bewaren.