Verhuur gemeentelijk onroerend goed

Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Meppel bij verhuur gemeentelijk onroerend goed.

De gemeente Meppel heeft een aantal panden in eigendom welke we verhuren. Daarnaast verhuren we onze sportaccommodaties. Voor de verhuur gebruikt de gemeente Meppel een aantal verschillende categorieën persoonsgegevens.

Doel

De doelen van het verwerken van persoonsgegevens voor het verhuurproces zijn: het vastleggen van de verhuurcontracten, reserveringen bijhouden (bij sportaccommodaties) en factureren.

Grondslag

We verwerken uw persoonsgegevens niet zomaar. De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens voor de uitvoering van een huurovereenkomst of reservering.

Categorieën persoonsgegevens

Voor onze werkzaamheden gebruiken we verschillende categorieën persoonsgegevens:

  • naam
  • adres
  • woonplaats
  • e-mail
  • telefoonnummer
  • ontvanger

Maandelijks sturen we een overzicht van de reserveringen naar de beheerders van de sportaccommodaties. Hierin staat alleen uw naam vermeld. Bij recht van opstal en erfpacht gaat de verwerking via de notaris. In dat kader delen we dan persoonsgegevens.

Bewaartermijnen

De selectielijst van de Archiefwet bepaalt dat persoonsgegevens tot 10 jaar na het beëindigen van de huurovereenkomst worden bewaard.