Verkiezingen

Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Meppel bij het organiseren van verkiezingen.

Doel

Tijdens het organiseren van verkiezingen verwerken we persoonsgegevens voor het aanmaken en verzenden van (vervangende) stempassen, kiezerspassen en volmachtsbewijzen van stemgerechtigden in Meppel. Daarnaast verwerken we persoonsgegevens om (beoogde) stembureauleden aan te schrijven voor beschikbaarheid en in te delen op het stembureau.

Grondslag

We verwerken uw persoonsgegevens niet zomaar. Dit doen we op basis van artikel B1 t/m B6 en artikel E3 en E4 van de Kieswet. Hierin staat dat de gemeente verantwoordelijk is voor het inrichten van stembureaus en andere zaken omtrent de organisatie van verkiezingen.

Categorieën persoonsgegevens

Voor onze werkzaamheden gebruiken we verschillende categorieën persoonsgegevens.

Verzenden (vervangende) stempassen en brieven:

 • naam
 • adres
 • postcode
 • woonplaats
 • geboortedatum

Aanschrijven/ Mailen (beoogde) stembureauleden:

 • E-mailadressen
 • NAW-gegevens
 • geboorte datum
 • telefoonnummer
 • IBAN
 • historie deelname als stembureau lid

Ontvanger

De gemeente Meppel wisselt in het kader van proces verkiezingen persoonsgegevens uit met de drukker en bezorger van de stempassen.

Bewaartermijnen

Het kiezersbestand met daarin de stemgerechtigden wordt na de datum van de verkiezing vernietigd. Gegevens van stembureauleden worden gearchiveerd zolang persoon beschikbaar is als lid stembureau. Na overlijden of bericht dat lid geen zitting meer wil nemen of na drie uitnodigingen voor een verkiezing geen reactie worden persoonsgegevens na maximaal een half jaar verwijderd.