Belastingen

Speciale informatie over de behandeling van persoonsgegevens door de gemeente Meppel die geldt voor belastingen.

Doel

We behandelen persoonsgegevens om tot de juiste vaststelling van de WOZ-waarde te komen. Ook gebruiken we deze gegevens bij het heffen en innen van belastingen. Bijvoorbeeld onroerendezaakbelasting (OZB), rioolrechten en afvalstoffenheffing en kwijtschelding belastingen.

Basis

Wij mogen uw persoonsgegevens verwerken omdat dit wettelijk is vastgelegd. (In de wet WOZ, de Gemeentewet (artikel 220 t/m 229c en 255) en artikel 26 van de Invorderingswet 1990).

Soort persoonsgegevens

Voor onze werkzaamheden binnen Belastingen maken we gebruik van de volgende persoonsgegevens:

  • BSN
  • naam
  • geslacht
  • geboortedatum
  • geboorteplaats
  • verblijfplaats en familierelaties
  • inkomensgegevens
  • IBAN-nummer
  • de naam bij het IBAN-nummer

Delen gegevens

De WOZ-gegevens worden verstuurd aan de belastingdienst, waterschap en gemeente, voor het heffen van belasting. Andere organisaties die de gegevens krijgen voor hun maatschappelijke taak vindt u terug op de website van het kadaster. We delen uw persoonsgegevens ook met Cannock Chase en stichting Inlichtingenbureau. Deze organisaties ondersteunen ons bij het regelen van de betalingen van de belastingen.

Bewaartermijnen

Bestanden met persoonsgegevens voor de WOZ-administratie bewaren we 12 jaar. Persoonsgegevens voor het heffen en innen van OZB-belasting worden na 10 jaar verwijderd. Voor afvalstofheffing en rioolheffing is dit zeven jaar.