Griffie

Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Meppel bij de Griffie.

De griffier is het eerste aanspreekpunt van de raad. Elke gemeenteraad moet een griffier hebben. De griffier geeft ondersteuning aan de raad en de (raads)commissies. De griffier is bij alle raadsvergaderingen aanwezig om het verloop ervan te stroomlijnen en de griffier ondertekent alle officiële stukken van de raad. De griffier vervult daarmee de functie van secretaris tijdens de raadvergaderingen. De griffier en de ondersteuning van de griffier tezamen wordt de 'griffie' genoemd.

Doel

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het uitwisselen van documenten met de gemeenteraad en college;
  • Bekend maken van brieven aan de gemeenteraad en college;
  • Openbare vastlegging van openbare bijeenkomsten van gemeenteraad (beeld en geluid);
  • Registratie van aanmeldingen voor informatiebijeenkomsten en cursussen.

Grondslag

We verwerken uw persoonsgegevens op basis van de Wet Openbaar Bestuur Artikel 2 en 10 Wet Openbaar Bestuur.

Categorieën persoonsgegevens

Voor onze werkzaamheden gebruiken we verschillende categorieën persoonsgegevens:

  • Persoonlijke gegevens (naam, geboortedatum);
  • Contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer, adres);
  • Beeld & Geluid materiaal;
  • Politieke opvattingen.

Ingekomen brieven en e-mails aan de raad worden geanonimiseerd gepubliceerd. Meer informatie over de richtlijnen met betrekking tot bekend maken van persoonsgegevens vindt u hier.(PDF)

Ontvanger

Raadsvergaderingen worden online met beeld en geluid uitgezonden. Deze zijn voor een ieder in te zien via gemeenteraadmeppel.nl

Bewaartermijnen

De uitzendingen van de raadsvergaderingen worden permanent bewaart. Deze worden online gepubliceerd voor journalistieke en historische doeleinden. Ingekomen brieven aan de gemeenteraad en college worden zaakafhankelijk bewaard.