Havengelden

Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Meppel bij het innen van havengelden.

De gemeente Meppel heeft een aantal binnenhavens. Deze worden gebruikt door passanten of mensen die een vaste ligplaats hebben. In deze binnenhavens heffen wij binnenhavengelden.

Doel

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • het heffen en vorderen van binnenhavengelden in de binnenhavens van de gemeente Meppel;
  • contact opnemen in geval van calamiteiten.

Grondslag

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Meppel houdende regels omtrent de heffing en invordering van Binnenhavengeld Verordening binnenhavengeld.

Categorieën persoonsgegevens

Voor onze werkzaamheden gebruiken we verschillende categorieën persoonsgegevens:

  • naam
  • adres;
  • postcode/ woonplaats
  • telefoonnummer
  • AIS gegevens
  • naam schip
  • IBAN

Bewaartermijnen

Volgens de selectielijst van de archiefwet bewaren wij persoonsgegevens waarbij het havengeld geïnd is zeven jaar. Wanneer er niet geïnd is bewaren wij de gegevens één jaar.