Klantcontactcentrum

Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Meppel in het Klant Contact Centrum (KCC).

Klantcontact

Wanneer u  ons belt krijgt u iemand aan de lijn van ons Klant Contact Centrum. Omdat wij u zo snel mogelijk willen helpen verbinden wij u het liefst niet door. Indien wij enkel algemene informatie verstrekken dan verwerken we uw persoonsgegevens niet. Het hangt van uw vraag af welke persoonsgegevens we precies verwerken omdat we de collega’s van het KCC beschouwen als eerste-lijnsconsulenten.

Doel

Het doel van het verwerken van persoonsgegeven voor klantcontacten is het op een efficiënte en effectieve wijze afhandelen van klantcontacten.

Grondslag

De grondslag voor de verwerking van een wettelijke taak. Welke taak dit is, is afhankelijk van uw vraag.

Categorieën persoonsgegevens

Hiervoor gebruikt de gemeente de volgende categorieën persoonsgegevens:

  • naam
  • adres
  • geboortedatum
  • BSN
  • telefoonnummer
  • e-mail
  • burgerlijke staat
  • overige informatie die relevant is voor afhandeling van de vraag

Bewaartermijnen

De persoonsgegevens worden in het KCC systeem één jaar bewaard. Indien de informatie voor langere tijd noodzakelijk is dan zullen wij dit toevoegen aan het juiste dossier.