Parkeren

Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Meppel bij parkeerproducten.

Wanneer u in een betaald parkeren gebied woont en u geen prive-parkeerplaats tot uw beschikking heeft, kunt u bij de gemeente een parkeerontheffing aanvragen. Wanneer u een loopbeperking heeft, kunt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Daarnaast maken we in de parkeergarage van de Kromme Elleboog gebruik van kentekenregistratie. Zo bespoedigen we het uitrijden van de parekeergarage.

Doel

Parkeerontheffing

We gebruiken uw persoonsgegevens voor het verwerken van een aanvraag van een parkeerontheffing of een gehandicaptenparkeerplaats.

Betaald parkeren Kromme Elleboog

We gebruiken uw persoonsgegevens om het uitrijden te vergemakkelijken. Nadat de parkeerder de parkeerkaart bij de betaalautomaat heeft betaald, wordt het kenteken bij vertrek gelezen. De bestuurder kan zonder oponthoud uitrijden. Daarmee wordt de doorstroming aan de uitrit bevorderd.

Grondslag

We verwerken uw persoonsgegevens niet zomaar. Dit doen we op basis van de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen en de Regeling gehandicaptenparkeerkaart.

Categorieën persoonsgegevens

Voor onze werkzaamheden gebruiken we verschillende categorieën persoonsgegevens:

Parkeerontheffing:

 • bsn;
 • naam;
 • adres;
 • postcode en woonplaats;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • IBAN.

Voor bedrijven gebruiken we persoonsgegevens van de contactpersoon:

 • naam;
 • adres;
 • woonplaats.

Voor de gehandicaptenparkeerplaats:

 • bsn;
 • naam;
 • adres;
 • postcode en woonplaats;
 • geboortedatum;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • aard van uw handicap;
 • contactgegevens huisarts en/of specialist;
 • IBAN.

Betaald parkeren aan de Kromme Elleboog:

 • Kenteken
 • Betalingsgegevens
 • Meta-informatie (uit en in rijden)

Ontvanger

Gehandicaptenparkeerkaart

Voordat wij een kaart toewijzen vragen wij een medisch advies op bij de afdeling Sociaal Domein. Zijn er geen gegevens van u bekend bij afdeling Wet Maatschappelijke Ondersteuning dan vragen we een medisch advies aan een onafhankelijke arts. U ontvangt van de arts een uitnodiging voor een medische keuring.

Bewaartermijnen

Parkeerontheffing

Volgens de selectielijst van de Archiefwet worden verleende ontheffingen en gehandicaptenparkeerkaarten tot een jaar na beëindiging bewaard. Ingetrokken aanvragen en geweigerde vergunningen worden 5 jaren bewaard. Aanvragen waarvan het behandelproces is afgebroken bewaren we 1 jaar.

Betaald parkeren Kromme Elleboog

Parkeerbewegingen van bezoekers worden 30 dagen bewaard.