Vervoersvoorziening

Wanneer u een beperking heeft en geen gebruik kunt maken van het reguliere openbaar vervoer en ook op een andere wijze het vervoer niet kunt regelen, neem dan contact met ons op..

Onderzoek

De consulent van de gemeente onderzoekt, samen met u, welke wijze van vervoer het best passend is voor uw deelname aan het maatschappelijk verkeer binnen uw directe leefomgeving. Van de consulent ontvangt u een advies welke oplossing past bij uw situatie.  Een medisch advies kan een onderdeel zijn van het onderzoek.

Collectief vervoer

De gemeente kent de volgende vervoersvoorzieningen:

Wmo-pas

Wanneer het advies is u een Wmo-pas toe te kennen:

  • Reist u samen met anderen in een taxi of een bus, tegen het tarief van het openbaar vervoer;
  • Zijn de reistijden gelijk aan het normale openbaar vervoer. Over het algemeen tussen 07:00 en 23:00 uur;
  • Kunt u binnen de eigen gemeente en/of regio reizen met een maximum afstand van 25 km (enkele reis).
  • Wilt u verder reizen? Vraag dan een Valys pas aan op www.valys.nl
  • Gebruikt u een rollator of  wilt u een rolstoel mee? Dat kan.

Stadsvervoer in Meppel

In Meppel rijden bussen van Qbuzz en de Mug. Alle bussen hebben een lage instap en de rollator kan mee. Lees meer>>

Individuele vervoersvoorziening

Het kan zijn dat u geen gebruik kunt maken van de Stadbus of de Wmo-pas en dat de aanpassing van de (eigen) auto een oplossing biedt. Het kan ook zijn dat u niet samen kunt reizen. Bespreek dit dan met de consulent van de gemeente.  

Andere verplaatsingsmiddelen

Wilt u zelfstandig korte afstanden kunnen afleggen? U denkt dat een scootmobiel of driewielfiets voor u de oplossing is? Bespreek dit dan met de consulent.

Eigen bijdrage

Voor de ritten met de Wmo-pas en de Stadsbus betaalt u de ritprijs aan de chauffeur.

Voor een individuele vervoersvoorziening betaalt u, afhankelijk van uw inkomen, een eigen bijdrage. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent voor alle gemeenten deze eigen bijdrage. Hiervoor is een rekenmodule beschikbaar op www.hetcak.nl. Ook kunt u het CAK bellen via het gratis nummer 0800-1925.

Tip

Heeft u af en toe een autorit nodig om op bezoek bij familie of naar de dokter te kunnen gaan, dan kunt u ook een vrijwilliger van Kleine Noden vragen. Kleine Nodenhulp is een vrijwilligersorganisatie voor hulp aan mensen thuis. Kijk op hun website voor meer informatie

Meer informatie